Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kansantulo vuosina 2005 - 2006*

  Milj. euroa Osuus, % Muutos, %
2005 2006* 2005 2006* 2005 2006*
Palkat ja  palkkiot 1) 61 936 64 898 46,0 45,1 5,0 4,8
Työnantajan sosiaaliturvamaksut 15 593 16 080 11,6 11,2 6,3 3,1
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto 37 239 42 295 27,7 29,4 -3,1 13,6
    Yritykset 15 787 19 009 11,7 13,2 -7,7 20,4
    Asuntoyhteisöt -90 -190 -0,1 -0,1 7,1 ..
    Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 950 1 501 0,7 1,0 .. ..
    Julkisyhteisöt 2 974 3 930 2,2 2,7 8,7 32,1
    Kotitaloudet 16 968 17 355 12,6 12,1 -4,7 2,3
      siitä yrittäjätulo maataloudesta 826 690 0,6 0,5 -9,7 -16,5
      yrittäjätulo metsätaloudesta 1 113 1 178 0,8 0,8 -5,9 5,8
      laskennallinen asuntotulo 3 697 3 322 2,7 2,3 -7,9 -10,1
      muu yrittäjätulo 3 879 3 940 2,9 2,7 6,9 1,6
    Kotitalouksia palvelevat voittoa
    tavoittelemattomat yhteisöt
650 690 0,5 0,5 2,2 6,2
Tuotannon ja tuonnin verot miinus
tukipalkkiot 2)
19 790 20 513 14,7 14,3 4,0 3,7
Kansantulo 134 558 143 786 100 100,0 2,6 6,9
Kiinteän pääoman kuluminen 23 644 24 944 .. .. 6,0 5,5
Bruttokansantulo 158 202 168 730 .. .. 3,1 6,7
Työsuhdeoptiotulot (milj. euroa) 300 500 .. .. 11,9 66,7
Kansantulo henkeä kohti, euroa 25 654 27 303 .. .. 2,3 6,4
Keskiväkiluku, 1000 henkeä 5 245 5 266 .. .. 0,3 0,4
1) Sisältää palkat ja palkkiot ulkomailta, netto.
2) Ei sisällä ulkomaille maksettuja tuotannon ja tuonnin veroja eikä ulkomailta saatuja tukipalkkioita.

* Ennakkotieto. Aikasarjoja tarkistetaan vuonna 2009. Vuodesta 1975 lähtien aikasarjat ovat poimittavissa tietokantataulukoista.


Päivitetty 31.1.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2006, Kansantulo vuosina 2005 - 2006* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2006/vtp_2006_2008-01-31_tau_003.html