Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nationalinkomst 2005 - 2006*

  Milj. EUR Andel, %  Förändring, %
2005 2006* 2005 2006* 2005 2006*
Löner och arvoden 1) 61 936 64 898 46,0 45,1 5,0 4,8
Arbetsgivares socialskyddsavgifter 15 593 16 080 11,6 11,2 6,3 3,1
Kapital- och företagarinkomster, netto 37 239 42 295 27,7 29,4 -3,1 13,6
    Icke-finansiella företag 15 787 19 009 11,7 13,2 -7,7 20,4
    Bostadssamfund -90 -190 -0,1 -0,1 7,1 ..
    Finansiella institut och försäkringsanstalter 950 1 501 0,7 1,0 .. ..
    Offentliga samfund 2 974 3 930 2,2 2,7 8,7 32,1
    Hushåll 16 968 17 355 12,6 12,1 -4,7 2,3
      därav företagarinkomst från jordbruk 826 690 0,6 0,5 -9,7 -16,5
      företagarinkomst från skogsbruk 1 113 1 178 0,8 0,8 -5,9 5,8
      kalkylerad bostadsinkomst 3 697 3 322 2,7 2,3 -7,9 -10,1
      övrig företagarinkomst 3 879 3 940 2,9 2,7 6,9 1,6
    Icke vinstsyftande samfund som betjänar
    hushållen
650 690 0,5 0,5 2,2 6,2
Skatter på produktion och import minus
subventioner 2)
19 790 20 513 14,7 14,3 4,0 3,7
Nationalinkomst 134 558 143 786 100 100,0 2,6 6,9
Kapitalförslitning 23 644 24 944 .. .. 6,0 5,5
Bruttonationalinkomst 158 202 168 730 .. .. 3,1 6,7
Inkomster av anställningsoptioner (milj. EUR) 300 500 .. .. 11,9 66,7
Nationalinkomst per person, EUR 25 654 27 303 .. .. 2,3 6,4
Medelfolkmängden, 1000 personer 5 245 5 266 .. .. 0,3 0,4
1) Innehåller löner och arvoden från utlandet, netto.
2) Innehåller inte skatter på produktion och import som betalats till utlandet.

* Preliminär uppgift. Tidsserierna revideras år 2009. Tidsserierna fr.o.m. år 1975 kan tas ut från databastabellerna.


Senast uppdaterad 31.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2006, Nationalinkomst 2005 - 2006* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2006/vtp_2006_2008-01-31_tau_003_sv.html