Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Nettoluotonanto vuosina 2005 - 2006*

  Milj. euroa 
2005 2006*
Koko kansantalous 6 353 8 421
Yritykset  6 016 7 954
Asuntoyhteisöt  -16 -119
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset  728 1 267
Julkisyhteisöt 4 202 6 692
    Valtionhallinto  645 1 428
    Paikallishallinto  -1 005 -358
    Sosiaaliturvarahastot 4 562 5 622
      Työeläkelaitokset 4 634 5 300
      Muut sosiaaliturvarahastot  -72 322
Kotitaloudet  -3 348 -5 987
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt  632 459
Sektoreittain jakamaton  -1 861 -1 845
Ulkomaat  -6 353 -8 421

* Ennakkotieto. Aikasarjoja tarkistetaan vuonna 2009. Vuodesta 1975 lähtien aikasarjat ovat poimittavissa tietokantataulukoista.


Päivitetty 31.1.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2006, Nettoluotonanto vuosina 2005 - 2006* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2006/vtp_2006_2008-01-31_tau_004.html