Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nettokreditgivning 2005 - 2006*

  Milj. EUR
2005 2006*
Hela ekonomin 6 353 8 421
Icke-finansiella företag 6 016 7 954
Bostadssamfund -16 -119
Finansiella institut och försäkringsanstalter 728 1 267
Offentliga samfund 4 202 6 692
    Statsförvaltning 645 1 428
    Lokalförvaltning -1 005 -358
    Socialskyddsfonder 4 562 5 622
      Arbetspensionsanstalter 4 634 5 300
      Övriga socialskyddsfonder -72 322
Hushåll -3 348 -5 987
Icke-vinstsyftande samfund som betjänar hushållen 632 459
Sektorvis ofördelad -1 861 -1 845
Utlandet -6 353 -8 421

* Preliminär uppgift. Tidsserierna revideras år 2009. Tidsserierna fr.o.m. år 1975 kan tas ut från databastabellerna.


Senast uppdaterad 31.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2006, Nettokreditgivning 2005 - 2006* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2006/vtp_2006_2008-01-31_tau_004_sv.html