Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.1.2008

Bruttonationalprodukten ökade med 4,9 procent i 2006

Enligt Statistikcentralens justerade preliminära uppgifter ökade bruttonationalproduktens volym med 4,9 procent i 2006. Detta var den snabbaste ökningen sedan år 2000. Bruttonationalprodukten uppgick i 2006 till 167 miljarder euro.

Enligt de första preliminära uppgifterna som publicerades i mars var ökningen 5,5 procent i 2006 och enligt de uppgifterna som publicerades i juli 5,0 procent. De uppgifter som publiceras nu är fortfarande preliminära och de blir slutliga i 2009.

Efterfrågan i nationalekonomin steg fortfarande i 2006 mest på grund av exporten vars volym ökade med 11,8 procent. Konsumtionsvolymen ökade med 3,1 procent och investeringarna med 4,7 procent. Importvolymen ökade med 7,8 procent.

I 2005 ökade bruttonationalproduktens volym med 2,8 procent, när ökningen tidigare uppskattades ha varit 2,9 procent. Nationalräkenskaperna för år 1975-2004 reviderades också men inte bruttonationalprodukten (se: metodbeskrivningar).

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Källa: Nationalräkenskaper 1997-2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela (09) 1734 3316, Aila Heinonen (09) 1734 3338, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Metodbeskrivningar

Senast uppdaterad 12.2.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2006/vtp_2006_2008-01-31_tie_001_sv.html