Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Bruttonationalprodukt (BNP) till marknadspris 1975-2007* 1)

  Till löpande priser, milj. EUR Till referensårs 2000 priser, milj. EUR Värdförändring, % Volymförändring, % Prisförändring, % BNP per capita, EUR
År            
1975 18 045 69 431 . . . 3 830
1976 20 474 69 616 13.5 0.3 13.2 4 332
1977 22 527 69 847 10.0 0.3 9.7 4 754
1978 24 882 71 664 10.5 2.6 7.7 5 235
1979 28 864 76 667 16.0 7.0 8.4 6 058
1980 33 322 80 590 15.4 5.1 9.8 6 971
1981 37 665 81 613 13.0 1.3 11.6 7 847
1982 42 368 84 081 12.5 3.0 9.2 8 777
1983 47 216 86 559 11.4 2.9 8.3 9 723
1984 52 824 89 194 11.9 3.0 8.6 10 820
1985 57 499 92 120 8.9 3.3 5.4 11 730
1986 61 864 94 539 7.6 2.6 4.8 12 579
1987 66 814 97 903 8.0 3.6 4.3 13 547
1988 75 712 102 897 13.3 5.1 7.8 15 308
1989 84 780 108 469 12.0 5.4 6.2 17 079
1990 89 747 108 558 5.9 0.1 5.8 18 000
1991 85 698 101 780 -4.5 -6.2 1.8 17 092
1992 83 041 97 978 -3.1 -3.7 0.7 16 470
1993 83 924 97 076 1.1 -0.9 2.0 16 566
1994 88 103 100 545 5.0 3.6 1.4 17 312
1995 95 912 104 490 8.9 3.9 4.8 18 777
1996 99 259 108 356 3.5 3.7 -0.2 19 368
1997 107 576 115 074 8.4 6.2 2.1 20 929
1998 117 058 121 087 8.8 5.2 3.4 22 716
1999 122 685 125 835 4.8 3.9 0.9 23 753
2000 132 198 132 198 7.8 5.1 2.6 25 541
2001 139 789 135 774 5.7 2.7 3.0 26 945
2002 143 808 137 910 2.9 1.6 1.3 27 650
2003 145 795 140 407 1.4 1.8 -0.4 27 968
2004 152 151 145 597 4.4 3.7 0.6 29 107
2005 157 070 149 627 3.2 2.8 0.5 29 946
2006 167 009 156 993 6.3 4.9 1.3 31 713
2007 179 659 163 591 7.6 4.2 3.2 33 970
1) Preliminär uppgift. Tidsserierna revideras år 2010. Tidsserierna fr.o.m. år 1975 kan tas ut från databastabellerna.

Källa: Nationalräkenskaperna 1998 - 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela (09) 1734 3316, Aila Heinonen (09) 1734 3338

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 30.1.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2007, Bruttonationalprodukt (BNP) till marknadspris 1975-2007* 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2007/vtp_2007_2009-01-30_tau_001_sv.html