Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nettokreditgivning 2006*-2007* 1)

  Milj. EUR
2006      2007     
Sektor    
Hela ekonomin 8 373 7 396
Icke-finansiella företag 7 496 4 061
Bostadssamfund -119 -298
Finansiella institut och försä 1 268 744
Offentliga samfund 6 506 9 406
Statsförvaltning 1 428 3 803
Lokalförvaltning -544 -269
Socialskyddsfonder 5 622 5 872
Arbetspensionsanstalter 5 300 5 355
Övriga socialskyddsfonde 322 517
Hushåll -5 515 -5 471
Icke-vinstsyftande samfund som 406 388
Sektorvis ofördelad -1 669 -1 434
Utlandet -8 373 -7 396
1) Preliminär uppgift. Tidsserierna revideras år 2010. Tidsserierna fr.o.m. år 1975 kan tas ut från databastabellerna

Källa: Nationalräkenskaperna 1998 - 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela (09) 1734 3316, Aila Heinonen (09) 1734 3338

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 30.1.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2007, Nettokreditgivning 2006*-2007* 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2007/vtp_2007_2009-01-30_tau_004_sv.html