Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.1.2011

Bruttonationalprodukten minskade med 8,2 procent år 2009

Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter minskade Finlands bruttonationalprodukt med 8,2 procent år 2009. Enligt tidigare preliminära uppgifter var minskningen 8,0 procent. Bruttonationalprodukten minskade från tidigare uppskattningar, eftersom Statistikcentralen fått nya uppgifter om kommunernas ekonomi samt om de prestationer inom undervisnings-, social- och hälsovårdstjänster som kommunerna och staten producerar.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Bruttonationalprodukten, dvs. förädlingsvärdet vid produktionen av varor och tjänster, var 171 miljarder euro.

Trots depressionen ökade hushållens disponibla inkomst ytterligare, reellt med 2,2 procent. Hushållens justerade disponibla inkomst, som också omfattar den offentliga sektorns och ideella organisationers tjänster som producerats för hushållen, ökade reellt med 2,0 procent.


Källa: Nationalräkenskaperna 2000–2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela (09) 1734 3316, Aila Heinonen (09) 1734 3338, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (220,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 28.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2009/vtp_2009_2011-01-28_tie_001_sv.html