Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.1.2012

Bruttonationalprodukten ökade med 3,7 procent år 2010, hushållens inkomster med 2,2 procent

Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter ökade Finlands bruttonationalprodukt med 3,7 procent år 2010. Bruttonationalprodukten ökade år 2008 med 0,3 procent och minskade år 2009 med 8,4 procent. Tillväxten för år 2010 uppskattades tidigare vara 3,6 procent. Tidigare var ökningen för år 2008 1,0 procent, medan minskningen för år 2009 var 8,2 procent. Recessionen var sålunda något djupare än vad man tidigare uppskattat.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsniva, procent

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsniva, procent

Bruttonationalprodukten, dvs. förädlingsvärdet vid produktionen av varor och tjänster, var 180 miljarder euro år 2010.

Uppgifterna reviderades, eftersom nya uppgifter om den ekonomiska utvecklingen har erhållits för åren 2009 och 2010. Uppgifterna för år 2008 är slutliga och de baserar sig på de produktvisa tillgångs- och användningstabellerna. Ökningen för år 2008 nedreviderades huvudsakligen av två orsaker. Volymen av insatsförbrukningen ökade, vilket ledde till att volymen av förädlingsvärdet minskade. Bruttonationalproduktens volym minskade också på grund av att volymen av produktskatterna sjönk.

Hushållens justerade disponibla inkomst, som bäst beskriver den ekonomiska välfärden, ökade reellt med 2,2 procent år 2010. Utöver nettoinkomster omfattar hushållens justerade inkomst också individuella tjänster, såsom utbildnings- och hälsovårdstjänster samt sociala tjänster, som den offentliga sektorn och organisationer producerar för hushållen.

Nationalräkenskaper 2001-2010, tabeller, PDF


Källa: Nationalräkenskaperna, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela (09) 1734 3316, Aila Heinonen (09) 1734 3338, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (224,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 31.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2010/vtp_2010_2012-01-31_tie_001_sv.html