Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av årliga volymändringarna, %

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bruttonationalprodukten 1. publicering 1,6 1,9 3,7 2,1 5,5 4,4 0,9 -7,8 3,1 2,9
Föregående publicering 1,8 2,0 4,1 2,9 4,4 5,3 0,3 -8,5 3,3 2,7
Senaste publicering 1,8 2,0 4,1 2,9 4,4 5,3 0,3 -8,5 3,3 2,8
Revision, procentenheter (senaste minus första) 0,2 0,1 0,4 0,8 -1,1 0,9 -0,6 -0,7 0,2 -0,1
Import 1. publicering 1,7 0,9 4,8 10,3 5,4 4,1 -1,3 -22,3 2,6 0,1
Föregående publicering 3,2 3,2 7,4 11,4 7,9 7,0 7,5 -17,2 6,9 5,7
Senaste publicering 3,2 3,2 7,4 11,4 7,9 7,0 7,5 -17,2 6,9 6,1
Revision, procentenheter (senaste minus första) 1,5 2,3 2,6 1,1 2,5 2,9 8,8 5,1 4,3 6,0
Export 1. publicering 5,6 1,3 3,5 7,0 10,7 4,8 -1,1 -24,3 5,1 -0,8
Föregående publicering 3,3 -1,9 8,2 7,0 12,2 8,2 5,8 -21,3 7,5 2,6
Senaste publicering 3,3 -1,9 8,2 7,0 12,2 8,2 5,8 -21,3 7,5 2,9
Revision, procentenheter (senaste minus första) -2,3 -3,2 4,7 0,0 1,5 3,4 6,9 3,0 2,4 3,7
Konsumtionsutgifter 1. publicering 2,7 2,7 2,9 2,9 2,3 2,8 1,9 -1,3 1,9 2,6
Föregående publicering 2,6 3,8 2,9 2,8 3,1 2,7 1,9 -1,7 2,1 1,8
Senaste publicering 2,6 3,8 2,9 2,8 3,1 2,7 1,9 -1,7 2,1 1,7
Revision, procentenheter (senaste minus första) -0,1 1,1 0,0 -0,1 0,8 -0,1 0,0 -0,4 0,2 -0,9
Bruttobildning av fast kapital 1. publicering -1,0 -2,3 4,6 1,7 5,1 7,6 1,0 -13,4 0,8 4,6
Föregående publicering -3,7 3,0 4,9 3,6 1,9 10,7 -0,6 -13,2 1,9 6,8
Senaste publicering -3,7 3,0 4,9 3,6 1,9 10,7 -0,6 -13,2 1,9 7,1
Revision, procentenheter (senaste minus första) -2,7 5,3 0,3 1,9 -3,2 3,1 -1,6 0,2 1,1 2,5

Källa: Nationalräkenskaperna, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela 09 1734 3316, Aila Heinonen 09 1734 3338, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 31.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2011, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2011/vtp_2011_2013-01-31_rev_001_sv.html