Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av årliga volymändringarna, %

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Bruttonationalprodukten 1. publicering 1,9 3,7 2,1 5,5 4,4 0,9 -7,8 3,1 2,9 -0,2
Föregående publicering 2,0 4,1 2,9 4,4 5,3 0,3 -8,5 3,4 2,7 -0,8
Senaste publicering 2,0 4,1 2,9 4,4 5,3 0,3 -8,5 3,4 2,8 -1,0
Revision, procentenheter (senaste minus första) 0,1 0,4 0,8 -1,1 0,9 -0,6 -0,7 0,3 -0,1 -0,8
Import 1. publicering 0,9 4,8 10,3 5,4 4,1 -1,3 -22,3 2,6 0,1 -3,7
Föregående publicering 3,2 7,4 11,4 7,9 7,0 7,5 -17,2 6,8 6,2 -1,0
Senaste publicering 3,2 7,4 11,4 7,9 7,0 7,5 -17,2 6,8 6,2 -0,7
Revision, procentenheter (senaste minus första) 2,3 2,6 1,1 2,5 2,9 8,8 5,1 4,2 6,1 3,0
Export 1. publicering 1,3 3,5 7,0 10,7 4,8 -1,1 -24,3 5,1 -0,8 -1,4
Föregående publicering -1,9 8,2 7,0 12,2 8,2 5,8 -21,3 7,9 2,7 -0,2
Senaste publicering -1,9 8,2 7,0 12,2 8,2 5,8 -21,3 7,9 2,8 -0,2
Revision, procentenheter (senaste minus första) -3,2 4,7 0,0 1,5 3,4 6,9 3,0 2,8 3,6 1,2
Konsumtionsutgifter 1. publicering 2,7 2,9 2,9 2,3 2,8 1,9 -1,3 1,9 2,6 1,4
Föregående publicering 3,8 2,9 2,8 3,1 2,7 1,9 -1,7 2,1 1,9 0,3
Senaste publicering 3,8 2,9 2,8 3,1 2,7 1,9 -1,7 2,1 1,9 0,4
Revision, procentenheter (senaste minus första) 1,1 0,0 -0,1 0,8 -0,1 0,0 -0,4 0,2 -0,7 -1,0
Bruttobildning av fast kapital 1. publicering -2,3 4,6 1,7 5,1 7,6 1,0 -13,4 0,8 4,6 -2,9
Föregående publicering 3,0 4,9 3,6 1,9 10,7 -0,6 -13,2 1,6 5,7 -1,0
Senaste publicering 3,0 4,9 3,6 1,9 10,7 -0,6 -13,2 1,6 5,8 -0,8
Revision, procentenheter (senaste minus första) 5,3 0,3 1,9 -3,2 3,1 -1,6 0,2 0,8 1,2 2,1

Källa: Nationalräkenskaperna, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela 09 1734 3316, Tuomas Rothovius 09 1734 3360, Marjukka Monto 09 1734 3364, kansantalous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 31.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2012, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2012/vtp_2012_2014-01-31_rev_001_sv.html