Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.3.2014

Bruttonationalprodukten minskade med 1,4 procent i fjol

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen av bruttonationalprodukten med 1,4 procent år 2013. Bruttonationalprodukten, som beskriver produktionen inom samhällsekonomin, uppgick i fjol till 193 miljarder euro. Nationalinkomsten, som beskriver inkomsterna inom samhällsekonomin, minskade reellt med 1,6 procent.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

En minskning av den privata konsumtionen och investeringarna minskade efterfrågan i samhällsekonomin i fjol. Den privata konsumtionen minskade volymmässigt med 0,8 procent, medan den offentliga konsumtionen ökade med 0,8 procent. Ökningen av den offentliga konsumtionen var en följd av att Rundradion klassificerades till den offentliga sektorn i stället för till företag. Detta gjorde också att den privata konsumtionen minskade.

De privata investeringarna sjönk med 6,4 procent, men de offentliga investeringarna ökade med 6,8 procent. Exportvolymen gick upp med 0,3 procent, men importvolymen minskade med 1,8 procent.

Driftsöverskottet som beskriver vinster från företagens huvudsakliga verksamhet minskade nominellt med 9 procent. Företagen uppskattas ha betalat 13 procent mer i dividender än året innan. Företagens finansiella ställning visade ett överskott på 4,5 miljarder euro. Överskottet ökade från året innan, eftersom investeringarna minskade med 8 procent.

Den offentliga sektorns finansiella ställning, dvs. nettoutlåning, visade däremot ett underskott för femte året i följd, 4,6 miljarder euro. Året innan var underskottet 4,3 miljarder euro. Kommunernas och samkommunernas underskott minskade, det samma gäller arbetspensionsanstalternas överskott.

Ökningen av hushållens realinkomster hade stannat av för andra året i rad. Den disponibla nettoinkomsten minskade reellt med 0,3 procent. Hushållens justerade realinkomst minskade med 0,1 procent. I den ingår också välfärdstjänster, såsom utbildnings- och hälsovårdstjänster samt sociala tjänster, som den offentliga sektorn och olika organisationer producerar för hushållen.

Löneinkomsterna ökade nominellt med 1 procent. Däremot ökade de sociala förmånerna med 5,5 procent bl.a. på grund av att antalet pensionärer och arbetslösa ökade. Kapital- och företagarinkomsterna sjönk med 0,6 procent.


Källa: Nationalräkenskaperna, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela 09 1734 3316, Tuomas Rothovius 09 1734 3360, kansantalous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (382,8 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 3.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2013/vtp_2013_2014-03-03_tie_001_sv.html