Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 9.7.2015

Bruttokansantuote supistui 0,4 prosenttia viime vuonna

Bruttokansantuotteen volyymi supistui 0,4 prosenttia vuonna 2014 Tilastokeskuksen tarkistettujen ennakkotietojen mukaan. Maaliskuussa julkaistujen ensimmäisten ennakkotietojen mukaan väheneminen oli 0,1 prosenttia. Kansantuote tarkentui, koska erityisesti eri alojen välituotekäytöstä saatiin uusia tietoja.

Vuonna 2013 bruttokansantuotteen volyymi supistui 1,1 prosenttia, kun sen aiemmin arvioitiin supistuneen 1,3 prosenttia. Tuotanto väheni viime vuonna kolmatta vuotta peräkkäin ja oli vuoden 2006 tasolla. Bruttokansantuote eli tavaroiden ja palveluiden tuotannossa aikaansaatu arvonlisäys oli käyvin hinnoin 205 miljardia euroa.

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, prosenttia.

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, prosenttia.

Arvonlisäyksen volyymi väheni viime vuonna useimmilla toimialoilla, kuten teollisuudessa, rakentamisessa, liikenteessä ja julkisessa hallinnossa. Arvonlisäyksen volyymi kasvoi sen sijaan muun muassa rahoitus- ja vakuutustoiminnassa, tietojenkäsittelypalveluissa ja lääketeollisuudessa.

Kysyntä ei tuottanut kasvua

Kansantalouden kysyntäerät säilyivät edellisen vuoden tasolla tai pienenivät. Vain kulutusmenojen volyymi kasvoi lievästi, 0,3 prosenttia. Yksityiset kulutusmenot kasvoivat 0,5 prosenttia, mutta julkisten kulutusmenojen volyymi väheni 0,2 prosenttia.

Investointien volyymi väheni 3,3 prosenttia. Erityisesti vähenivät investoinnit talonrakennuksiin sekä tutkimukseen ja kehittämiseen. Sen sijaan investoinnit koneisiin ja laitteisiin, tietokoneohjelmistoihin sekä maa- ja vesirakennuksiin kasvoivat hieman. Investointiaste eli investointien suhde bruttokansantuotteeseen aleni 20,3 prosenttiin.Viennin volyymi väheni 0,7 prosenttia vuonna 2014 ja tuonnin volyymi säilyi entisellä tasolla. Tavaroiden viennin ja tuonnin volyymit kasvoivat hieman, mutta palveluiden vienti ja tuonti vähenivät selvästi.

Kotitalouksien reaalitulot supistuivat

Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo aleni viime vuonna reaalisesti 1,2 prosenttia. Taloudellista hyvinvointia kuvaava kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo väheni viime vuonna reaalisesti 0,8 prosenttia. Siihen luetaan nettotulojen lisäksi myös julkisen sektorin ja järjestöjen kotitalouksien hyväksi tuottamat hyvinvointipalvelut kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.

Kotitalouksien käytettävissä olevan reaalitulon (vasen pylväs) ja kotitalouksien oikaistun reaalitulon (oikea pylväs) vuosimuutos, prosenttia.

Kotitalouksien käytettävissä olevan reaalitulon (vasen pylväs) ja kotitalouksien oikaistun reaalitulon (oikea pylväs) vuosimuutos, prosenttia.

Kotitalouksien saama palkkatulo kasvoi vain 0,3 prosenttia mutta sosiaalietuudet 5 prosenttia muun muassa eläkeläisten ja työttömien lukumäärän kasvun takia.

Yritysten varsinaisen toiminnan voittoja kuvaava toimintaylijäämä kasvoi 5 prosenttia edellisestä vuodesta. Yritysten nettosäästö kasvoi edellisestä vuodesta 1,7 miljardia euroa. Yritysten nettoluotonanto eli rahoitusasema oli 5,4 miljardia euroa ylijäämäinen. Rahoitusasemaa paransi se, että yritysten kiinteät investoinnit kotimaahan vähenivät viime vuonna 3 prosenttia.

Julkisyhteisöjen talous oli viime vuonna 6,8 miljardia euroa alijäämäinen. Alijäämä eli kansantalouden tilipidon mukainen nettoluotonotto oli 3,3 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Valtionhallinnon alijäämä oli 7,9 miljardia euroa ja paikallishallinnon alijäämä 1,7 miljardia euroa. Sen sijaan työeläkelaitosten talous oli ylijäämäinen, 3,4 miljardia euroa. Muut sosiaaliturvarahastot olivat 0,7 miljardia euroa alijäämäisiä.

Julkisen talouden kokoa kuvaava julkisyhteisöjen osuus bruttoarvonlisäyksestä oli 20,8 prosenttia.

Kansantalouden tilinpito 2005 - 2014, taulukot, pdf


Lähde: Kansantalouden tilinpito.

Lisätietoja: Olli Savela 029 551 3316, Tuomas Rothovius 029 551 3360, kansantalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (292,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 9.7.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2014/vtp_2014_2015-07-09_tie_001_fi.html