Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.1.2018

Bruttonationalprodukten ökade med 2,1 procent år 2016

Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 2,1 procent år 2016. Tillväxten uppskattades tidigare vara 1,9 procent. Också nationalräkenskaperna för år 2015 reviderades: bruttonationalprodukten ökade med 0,1 procent, tidigare uppskattade man att den var oförändrad.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent
*Förhandsuppgift

Ökningen av produktionen berodde på ökningen av den privata konsumtionen och investeringarna. Den privata konsumtionen ökade volymmässigt med 1,8 procent och de privata investeringarna med 7,8 procent. Importvolymen ökade med 5,4 procent och exportvolymen med 2,3 procent år 2016.

Hushållens disponibla realinkomster ökade med 1,1 procent år 2016. Hushållens justerade realinkomst, som beskriver den ekonomiska välfärden, ökade också med 1,1 procent. I den ingår förutom nettoinkomsterna också välfärdstjänster, såsom utbildnings- och hälsovårdstjänster samt sociala tjänster, som den offentliga sektorn och olika organisationer producerar för hushållen.

Hushållens konsumtionsutgifter ökade nominellt med 2,8 procent år 2016 och sett till volym med 1,8 procent. Hushållens sparkvot var -0,7 procent år 2016, dvs. hushållen konsumerade mer än de tjänade. Hushållens skuldsättningsgrad var 126,4 procent år 2016.

Löntagarersättningarnas andel av nationalinkomsten var 58,9 procent år 2016 och kapital- och företagarinkomsternas andel var 25,1 procent.

De största revideringarna inom nationalräkenskaperna gällde ekonomiska transaktioner mellan Finland och utlandet. I synnerhet preciserades uppgifterna om exporten och importen av tjänster. Både kapitalinkomsterna från utlandet och kapitalutgifterna till utlandet ökade betydligt. Bytesbalansen försvagades och visade ett underskott på 3,3 miljarder euro.

Den offentliga sektorns underskott år 2016 var 1,8 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.

Redovisningen av fabrikslös produktion inom nationalräkenskaperna ändrades för ett år sedan. Marginalen för fabrikslös produktion, dvs. nettoförsäljningen från utlandet till utlandet, har fr.o.m. statistikåret 2014 redovisats som export av varor i stället för export av tjänster (se punkten: Ändringar i denna statistik).

De preliminära uppgifterna för år 2017 publiceras i två delar. De preliminära uppgifterna om bruttonationalprodukt, produktion inom näringsgrenar samt utbud och efterfrågan inom samhällsekonomin publiceras 28.2.2018 som en del av kvartalsräkenskaperna gällande 4:e kvartalet 2017. De preliminära uppgifterna om sektorräkenskaperna publiceras 16.3.2018. Då kan också de preliminära uppgifterna som publiceras 28.2.2018 revideras något.


Källa: Nationalräkenskaperna, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Rothovius 029 551 3360, Pekka Tamminen 029 551 2460, kansantalous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (223,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 31.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2016/vtp_2016_2018-01-31_tie_001_sv.html