Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 31.1.2019

Bruttokansantuote kasvoi 2,7 prosenttia vuonna 2017

Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 2,7 prosenttia edellisvuodesta vuonna 2017 Tilastokeskuksen tarkentuneiden ennakkotietojen mukaan. Aiemmin kasvuksi arvioitiin 2,8 prosenttia. Myös vuoden 2016 kansantalouden tilinpitoa tarkistettiin. Bruttokansantuote kasvoi 2,8 prosenttia aiemmin arvioidun 2,5 prosentin sijasta. Tammikuun laskentakierroksella julkaistiin myös vuoden 2015 lopulliset luvut, joissa BKT tarkentui 0,1 prosentista 0,5 prosenttiin kansantalouden tarjonnan ja kysynnän tasapainottamisen seurauksena.

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, prosenttia

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, prosenttia

Vuonna 2017 kansantalouden tuotantoa kasvatti erityisesti investointien 4,3 prosentin ja viennin 7,7 prosentin volyymien kasvut. Yksityiset investoinnit kasvoivat 4,8 prosenttia ja julkiset investoinnit 2,4 prosenttia. Tuonnin volyymi kasvoi 3,8 prosenttia. Kotitalouksien kulutusmenojen volyymi kasvoi 1,5 prosenttia. Julkisten kulutusmenojen volyymi pieneni 0,4 prosenttia.

Tammikuun laskentakierroksella suurimmat tarkistukset tehtiin Suomen ja ulkomaiden välisiin taloustoimiin sekä julkisyhteisöjen tietoihin. Tavaroiden ja palveluiden viennistä ja tuonnista sekä ulkomaisista omaisuustuloista ja -menoista saatiin uusia tietoja. Vaihtotase tarkentui - 0,7 miljardia euroa alijäämäiseksi, kun vielä kesän kierroksella ylijäämäksi arvioitiin 1,4 miljardia euroa. Vaihtotaseen laskun taustalla oli ulkomaita koskevien yritysaineistojen tarkentuminen. Suurin tarkentuminen kohdistui ulkomaiden omaisuustuloihin ja -menoihin.

Kotitalouksien käytettävissä oleva reaalitulo kasvoi 1,2 prosenttia vuonna 2017. Taloudellista hyvinvointia kuvaava kotitalouksien oikaistu reaalitulo kasvoi 0,9 prosenttia. Siihen luetaan nettotulojen lisäksi myös hyvinvointipalvelut kuten julkisyhteisöjen ja järjestöjen kotitalouksien hyväksi tuottamat koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.

Kotitalouksien säästämisaste vuonna 2017 oli -0,9 prosenttia ja kotitalouksien velkaantumisaste kohosi 128,9 prosenttiin vuonna 2017. Palkansaajakorvausten osuus kansantulosta oli 57,2 prosenttia vuonna 2017 ja omaisuus- ja yrittäjätulojen osuus 27,1 prosenttia.

Julkisyhteisöjen rahoitusasema eli nettoluotonanto oli - 1,8 miljardia euroa alijäämäinen, kun alijäämä vuonna 2016 oli - 3,7 miljardia euroa. Alijäämä vuonna 2017 oli 0,8 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Valtionhallinnon rahoitusasema (nettoluotonotto) oli - 4,1 miljardia euroa alijäämäinen, kun se edellisenä vuonna oli - 5,7 miljardia euroa. Paikallishallinnon (kuntien ja kuntayhtymien ym.) alijäämä eli nettoluotonotto oli - 0,4 miljardia euroa. Työeläkelaitosten nettoluotonannon ylijäämä pieneni edellisestä vuodesta 2,0 miljardiin euroon. Ylijäämään ei lasketa mukaan sijoitusten arvonmuutoksia. Muut sosiaaliturvarahastot olivat 0,7 miljardia euroa ylijäämäisiä.

Vuoden 2018 ennakkotiedot julkaistaan kahdessa osassa. Bruttokansantuotetta, toimialojen tuotantoa ja kansantalouden tarjontaa ja kysyntää koskevat ennakkotiedot julkaistaan 28.2.2019 osana 4. vuosineljänneksen 2018 neljännesvuositilinpitoa. Sektoritilinpitoa koskevat ennakkotiedot julkaistaan 15.3.2019. Tällöin myös 28.2. julkaistavat ennakkotiedot tarkentuvat.


Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Pekka Tamminen 029 551 2460, kansantalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (258,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 31.1.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2017/vtp_2017_2019-01-31_tie_001_fi.html