Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Bruttonationalprodukt (BNP) 1975-2018*

  Till löpande priser, milj. EUR Volymserie, referensår 2010, milj. EUR Värdförändring, % Volymförändring, % Prisförändring, % BNP per capita, till löpande priser, EUR BNP per capita, volymserie, referensår 2010, EUR
År              
1975 18 145 78 193 . . . 3 851 16 597
1976 20 604 78 585 13,6 0,5 13,0 4 360 16 629
1977 22 614 78 841 9,8 0,3 9,4 4 772 16 637
1978 25 051 81 320 10,8 3,1 7,4 5 271 17 111
1979 29 056 87 159 16,0 7,2 8,2 6 098 18 293
1980 33 657 92 067 15,8 5,6 9,7 7 042 19 263
1981 38 067 93 279 13,1 1,3 11,6 7 931 19 433
1982 42 803 96 178 12,4 3,1 9,1 8 868 19 925
1983 47 752 99 175 11,6 3,1 8,2 9 834 20 424
1984 53 460 102 386 12,0 3,2 8,4 10 951 20 973
1985 58 245 106 019 9,0 3,5 5,2 11 881 21 627
1986 62 693 108 940 7,6 2,8 4,8 12 747 22 150
1987 67 716 112 835 8,0 3,6 4,3 13 730 22 878
1988 76 723 118 722 13,3 5,2 7,7 15 511 24 001
1989 85 891 124 761 11,9 5,1 6,5 17 301 25 131
1990 90 959 125 598 5,9 0,7 5,2 18 241 25 188
1991 86 899 118 205 -4,5 -5,9 1,5 17 332 23 576
1992 84 782 114 311 -2,4 -3,3 0,9 16 815 22 672
1993 85 708 113 554 1,1 -0,7 1,8 16 917 22 413
1994 90 749 118 055 5,9 4,0 1,8 17 835 23 201
1995 98 549 123 033 8,6 4,2 4,2 19 294 24 087
1996 102 083 127 545 3,6 3,7 -0,1 19 920 24 889
1997 110 807 135 624 8,5 6,3 2,1 21 559 26 387
1998 120 474 143 025 8,7 5,5 3,1 23 377 27 753
1999 126 916 149 289 5,3 4,4 0,9 24 570 28 901
2000 136 442 157 908 7,5 5,8 1,6 26 359 30 506
2001 144 628 162 029 6,0 2,6 3,3 27 877 31 231
2002 148 486 164 795 2,7 1,7 0,9 28 552 31 688
2003 151 749 168 097 2,2 2,0 0,2 29 110 32 246
2004 158 758 174 807 4,6 4,0 0,6 30 366 33 435
2005 164 687 179 666 3,7 2,8 0,9 31 392 34 248
2006 172 897 186 903 5,0 4,0 0,9 32 831 35 490
2007 187 072 196 807 8,2 5,3 2,8 35 372 37 213
2008 194 265 198 350 3,8 0,8 3,0 36 561 37 330
2009 181 747 182 334 -6,4 -8,1 1,8 34 042 34 152
2010 188 143 188 143 3,5 3,2 0,3 35 079 35 079
2011 197 998 192 936 5,2 2,5 2,6 36 746 35 806
2012 201 037 190 240 1,5 -1,4 3,0 37 133 35 138
2013 204 321 188 524 1,6 -0,9 2,6 37 566 34 662
2014 206 897 187 836 1,3 -0,4 1,6 37 876 34 386
2015 211 385 188 857 2,2 0,5 1,6 38 570 34 460
2016* 217 518 193 976 2,9 2,7 0,2 39 583 35 299
2017* 225 836 199 991 3,8 3,1 0,7 41 000 36 308
2018* 234 370 203 482 3,8 1,7 2,0 42 488 36 888

Källa: Nationalräkenskaper 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kansantalouden tilinpito: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Ympäristöliiketoiminta: Sami Hautakangas 029 551 3791, kansantalous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2018, Tabellbilaga 1. Bruttonationalprodukt (BNP) 1975-2018* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2018/vtp_2018_2020-01-31_tau_001_sv.html