Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.9.2020

Bruttokansantuote kasvoi 1,1 prosenttia vuonna 2019

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 1,1 prosenttia vuonna 2019. Suurin osa ennakkotiedosta saatiin mukaan laskentaan jo kesäkuussa julkaistuihin lukuihin ja bruttokansantuotteen volyymin kasvu on pysynyt ennallaan. Luvut ovat tarkentuneet ulkomaiden, yksityisen kulutuksen ja osin julkisen talouden osalta, joista saatiin uutta aineistoa. Syyskuun julkaisun yhteydessä olemme päivittäneet myös neljännesvuositilinpidon tietokantataulukot.

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, prosenttia

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, prosenttia

Vuoden 2019 tiedot ovat vielä ennakollisia ja mm. yritysaineistoihin liittyy epävarmuutta. Nämä tiedot tarkentuvat ensi vuoden alkupuolella, jolloin yritysten lopullinen vuosiaineisto on käytettävissä. Vuoden 2019 osalta StatFin-tietokantataulujen julkaisutarkkuus on vielä lopullista karkeampi, koska tietojen ennakollisuus korostuu tarkemmalle tasolle mentäessä.

Syyskuun julkaisun yhteydessä olemme päivittäneet myös neljännesvuositilinpidon tietokantataulukot eurooppalaisen revisiopolitiikan mukaisesti. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi pieneni huhti-kesäkuussa 4,4 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna (aikaisemmin 4,5 prosenttia). Tarkemmin eurooppalaista revisiopolitiikkaa on kuvattu viimeisessä kappaleessa.

Kesäkuun julkaisutekstissä on kattavampi kuvaus vuoden 2019 tiedoista. Seuraavassa kappaleessa on kuvattu keskeiset vuositilinpidon päivitykset kesästä.

Vuositilinpidon tietojen tarkentuminen syyskuussa

Kotitalouksien kulutusmenojen rakenne on tarkentunut kesästä, vaikka kokonaistasolla kotitalouksien kulutus päivittyi maltillisesti. Tarkempi aineisto mahdollistaa kotitalouksien kulutusmenojen julkaisemisen laskentatasoa vastaavalla tarkkuudella vuodelle 2019.

Ulkomaankaupan osalta olemme saaneet uutta tietoa mm. palvelujen ulkomaankaupan ja ulkomaisten tavaravirtojen vuositiedustelusta. Tilinpidon ja maksutaseen mukainen tavaroiden ja palveluiden vienti pitää sisällään myös taloudelliseen omistajuuteen perustuvaa globaalia tuotantoa. Myös nämä globaalia tuotantoa kuvaavat luvut ovat päivittyneet.

Bruttokansantuloon vaikuttava ensitulo ulkomaille/ulkomailta on myös päivittynyt syyskuun kierroksella rahoitustaseen vuosiaineiston valmistuttua. Tästä johtuen bruttokansantulo on revisoitunut, vaikka bruttokansantuote on samalla tasolla kuin kesän kierroksella.

Myös julkisen talouden osalta tiedoissa on pieniä päivityksiä, joiden seurauksena julkisen talouden nettoluotonanto on hieman tarkentunut alaspäin.

Eurooppalainen revisiopolitiikka

Kansantalouden tilinpidon ennakolliset vuosijulkaisuajankohdat ovat vuodesta 2019 lähtien ajoitettu eurooppalaisen harmonisoidun revisiopolitiikan suositusten mukaisesti maalis-, kesä-, syys- ja joulukuihin. Ennakolliset vuositiedot päivittyvät täten joka neljänneksellä ja ovat yhtenevät tilinpidon ja maksutaseen neljännesvuositietojen kanssa, noin 80 päivän viiveellä neljänneksestä. Neljännesvuositilinpito (QNA) julkaistaan ensin 60 päivän viiveellä ja täsmäytetään muihin tietoihin 80 päivän viiveellä.


Lähde: Kansantalouden tilinpito 2019, kolmas ennakko. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vuositilinpito Tapio Kuusisto 029 551 3318, Neljännesvuositilinpito Samu Hakala 029 551 3756, kansantalous@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (261,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.9.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2019/vtp_2019_2020-09-18_tie_001_fi.html