Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.2.2022

Bruttokansantuote laski 2,3 prosenttia vuonna 2020

Bruttokansantuotteen volyymi laski 2,3 prosenttia vuonna 2020 Tilastokeskuksen tarkentuneiden tietojen mukaan. Joulukuussa julkaistujen ennakkotietojen mukaan lasku oli 2,8 prosenttia. Kansantuotteen tarkentumiseen ylöspäin vaikuttivat mm. rakentamista, liikennettä sekä majoitusta ja ravitsemusta koskevat uudet tiedot.

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, prosenttia

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, prosenttia

Tietojen tarkentuminen

Bruttokansantuote eli tavaroiden ja palveluiden tuotannossa aikaansaatu arvonlisäys oli 238 miljardia euroa vuonna 2020. Arvonlisäyksen volyymi tarkentui edelliseltä kierroksella ylöspäin hieman yli miljardin.

Bkt:n tarkentumista selitti osaltaan rakentamisen toimialan volyymitietojen tarkentuminen 0,5 miljardia ylöspäin edellisestä laskentakirroksesta. Rakentamisen uudet tiedot ovat selvästi ennakkotiedoissa käytettyjä tarkemmat. Tarkentuneiden tietojen perusteella rakentamisen toimialan käypähintainen arvonlisäys kasvoi 3,3 prosenttia vuonna 2020. Rakentamisen volyymi laski 0,7 prosenttia.

Koronan vaikutuksesta liikenteen sekä majoituksen ja ravitsemuksen arvonlisäykset jäivät vuonna 2020 poikkeuksellisen alhaiselle tasolle. Kuljetuksen ja varastoinnin käypähintainen arvonlisäys laski 19 prosenttia ja arvonlisäyksen volyymi 23 prosenttia. Majoituksen ja ravitsemuksen volyymi vuonna 2020 oli 29 prosentin laskussa. Myös näiden toimialojen arvonlisäykset tarkentuivat hieman ylöspäin tarkistetussa laskennassa, yhteensä noin 0,4 miljardia euroa.

Tarjonta

Palvelutoimialojen arvonlisäys selvässä laskussa – myös tehdasteollisuudessa laskua edellisestä vuodesta

Koko talouden käypähintainen arvonlisäys laski 0,6 prosenttia vuonna 2020 ja volyymi 2,4 prosenttia. Korona vaikutti erityisesti palveluiden kysyntään vuonna 2020. Vaihtelu palvelutoimialojen välillä on suurta. Suurinta lasku oli liikenteessä, majoituksessa ja ravitsemuksessa sekä taiteen, viihteen ja virkistyksen toimialoilla.

Teollisuuden toimialoista sähkö- ja elektroniikkateollisuus kasvoi selvästi vuonna 2020. Kokonaisuutena tehdasteollisuuden käypähintainen arvonlisäys laski 1,8 prosenttia edellisvuodesta.

Hakkuumäärien väheneminen johti arvonlisäyksen laskuun metsätaloudessa metsänhoidon ja puunkorjuun toimialoilla. Metsien nettokasvun arvonlisäys kuitenkin nousi.

Kysyntä

Kotitalouksien kulutusmenot laskivat selvästi

Kotitalouksien kulutusmenoissa on vuonna 2020 poikkeuksellisen suuria vaihteluita kulutusluokittain. Suomalaisten kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla ja ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa jäivät epätavallisen alhaiselle tasolle.

Lisäksi esimerkiksi kulttuurin ja vapaa-ajan sekä vaatetuksen kulutusmenoissa nähtiin poikkeuksellista laskua. Myös liikenteeseen kohdistuneet kulutusmenot olivat suuressa laskussa, samoin kuin kulutusmenot majoitus- ja ravitsemistoimintaan.

Kasvua yksityisessä kulutuksessa nähtiin erityisesti elintarvikkeissa, alkoholijuomissa sekä kodinkoneissa ja kalusteissa.

Koko talouden palkkasumma ja työllisten määrä laski

Koko talouden palkkasumma laski 0,3 prosenttia vuonna 2020.Työllisten määrä laski 1,9 prosenttia ja tehtyjen työtuntien määrä 2,5 prosenttia.

Palkkasumman ja työllisten kehityksessä oli suurta toimialakohtaista vaihtelua. Palkkojen osalta suurimpia koronasta kärsineitä toimialoja olivat liikenteen toimialat sekä majoitus- ja ravitsemustoiminta. Työllisten ja työntuntien osalta voimakkaasti laskevia toimialoja olivat edellä mainittujen lisäksi myös eteenkin rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut, matkatoimistot ja työllistämistoiminta.


Lähde: Kansantalouden tilinpito 2020, tarkistetut tiedot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Nata Kivari 029 551 3361, kansantalous@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (284,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 28.2.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2020/vtp_2020_2022-02-28_tie_001_fi.html