Liitetaulukko 2. Kokonaisvarojen fraktiilit vuonna 2019

Kotitalouden viitehenkilön ikä Kotitalouksien lukumäärä (1000 kotitaloutta) P10 P25 (alakvartiili) P50 (mediaani) P75 (yläkvartiili) P90 P95 P99 Keskiarvo
Kaikki kotitaloudet 2 787,2 2 000 18 972 156 498 323 953 585 837 886 416 1 880 226 261 320
16-24 187,7 300 1 064 5 843 25 582 115 925 235 897 772 401 45 870
25-34 431,0 1 000 5 087 28 166 177 142 339 211 446 479 868 924 121 134
35-44 432,6 3 000 38 800 191 228 351 365 585 282 785 510 1 789 177 281 287
45-54 416,2 3 099 64 029 229 668 441 062 794 445 1 094 164 2 884 639 366 782
55-64 477,1 4 445 70 710 197 116 402 714 735 897 1 085 771 2 327 498 336 707
65-74 451,7 3 800 77 207 187 390 358 000 659 926 1 048 597 2 347 451 305 996
75- 390,9 8 087 69 126 164 726 294 911 496 073 757 431 1 672 469 241 319
1) Fraktiili on euromäärä, joka rajaa tietyn osuuden kotitalouksista rajan alapuolelle. Esimerkiksi P25 on raja, jonka alapuolella on 25 % kotitalouksista. Vastaavasti P90 on raja, jonka yläpuolella on 10 % kotitalouksista.
2) Kokonaisvarat = reaali- ja rahoitusvarat ennen velkojen vähentämistä

Lähde: Kotitalouksien varallisuus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tara Junes 029 551 3322, Samuel Ikonen 029 551 3086, Ville Pakkanen 029 551 3485, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 8.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotitalouksien varallisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-3214. 2019, Liitetaulukko 2. Kokonaisvarojen fraktiilit vuonna 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtutk/2019/vtutk_2019_2021-06-08_tau_002_fi.html