Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Sijoitusvarallisuuden kasvu alkaa tyypillisesti 34 ikävuoden jälkeen

Pörssiosake- ja sijoitusrahastovarallisuuden mediaani oli 5 500 euroa vuoden 2020 lopussa. Mediaani kasvoi 17 prosenttia vuodesta 2018 ja kaksi prosenttia vuodesta 2019. Ikäryhmien väliset erot sijoitusvarallisuuden mediaanissa ovat kuitenkin suuria.

Vuonna 2020 sijoitusvarallisuuden mediaani oli pienin 0–15-vuotiaiden ikäryhmässä (2 440 euroa). Suurin sijoitusvarallisuuden mediaani oli 75 vuotta täyttäneillä (17 850 euroa). Vuosina 2018–2020 pörssiosake- ja sijoitusrahastovarallisuuden mediaanin kasvu alkoi tyypillisesti 34 ikävuoden jälkeen.

Kaikkien ikäryhmien mediaanit kasvoivat vuonna 2020 lukuun ottamatta 65–74-vuotiaiden ikäryhmää. Euromääräisesti mitattuna mediaani kasvoi eniten 35–44-vuotiaiden ikäryhmässä (430 euroa). Suhteellisesti eniten mediaani kasvoi ikäryhmässä 25–34-vuotiaat (18 prosenttia).

Kuvio 3. Pörssiosakkeita, sijoitusrahastoja tai molempia omistavien henkilöiden sijoitusvarallisuuden mediaanit ikäryhmittäin 2018–2020

Kuvio 3. Pörssiosakkeita, sijoitusrahastoja tai molempia omistavien henkilöiden sijoitusvarallisuuden mediaanit ikäryhmittäin 2018–2020
Erot sijoitusvarallisuudessa ovat suuria myös ikäryhmien sisällä. Eroja voidaan tarkastella ala- ja yläkvartiilien avulla. Alakvartiili tarkoittaa, että havainnoista 25 prosenttia jää rajan alapuolelle. Yläkvartiilia korkeampia arvoja saa 25 prosenttia havainnoista. Vuonna 2020 yli 74-vuotiaiden ikäryhmän sijoitusvarallisuuden alakvartiilin raja oli 6 000 euroa ja yläkvartiilin raja oli puolestaan 57 000 euroa. Pienimmän mediaanin ikäryhmässä (0–15-vuotiaat) alakvartiili oli 820 euroa ja yläkvartiili 6 100 euroa.

Kuvio 4. Pörssiosakkeita, sijoitusrahastoja tai molempia omistavien sijoitusvarallisuuden alakvartiili, mediaani ja yläkvartiili ikäryhmittäin vuonna 2020

Kuvio 4. Pörssiosakkeita, sijoitusrahastoja tai molempia omistavien sijoitusvarallisuuden alakvartiili, mediaani ja yläkvartiili ikäryhmittäin vuonna 2020

Euromääräisesti mitattuna ero miesten ja naisten sijoitusvarallisuuden mediaanissa kasvoi merkittävästi 25–34-vuotiaista lähtien, mikä noudatti vuoden 2019 kehitystä. Sijoitusvarallisuuden mediaani oli 25–34-vuotiailla miehillä 1 200 euroa suurempi kuin naisilla. Yli 74-vuotiaiden ikäryhmässä miesten mediaani oli 5 300 euroa naisten mediaania korkeampi.

Suhteellisesti suurin ero sukupuolten välillä mediaanissa oli 25–34- ja 35–44-vuotiaiden ikäryhmissä, joissa miesten mediaani oli 1,6-kertainen naisten mediaaniin verrattuna.

Yli 74–vuotiaissa miesten sijoitusvarallisuuden mediaani oli 1,3-kertainen naisten mediaaniin nähden.

Kuvio 5. Pörssiosakkeita, sijoitusrahastoja tai molempia omistavien sijoitusvarallisuuden mediaani sukupuolen mukaan vuonna 2020

Kuvio 5. Pörssiosakkeita, sijoitusrahastoja tai molempia omistavien sijoitusvarallisuuden mediaani sukupuolen mukaan vuonna 2020

Lähde: Kotitalouksien varallisuus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ossi Kohvakka 029 551 3534, Samuel Ikonen 029 551 3086, toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 2.3.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotitalouksien varallisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-3214. 2020, 2. Sijoitusvarallisuuden kasvu alkaa tyypillisesti 34 ikävuoden jälkeen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtutk/2020/vtutk_2020_2022-03-02_kat_002_fi.html