Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.10.2006

Beskattningsutfallet för miljöskatter på samma nivå som tidigare

År 2005 erhöll man i Finland omkring 4,9 miljarder euro i miljöskatter. Dessutom fick man in omkring 0,9 miljarder euro i miljörelaterade serviceavgifter som närmast hänförde sig till vatten-, avloppsvatten och avfallshantering.

Av fjolårets miljöskatter hänförde sig 45 procent till trafikbränslen, dvs. motorbensin och dieselolja. Detta beskattningsutfall på 2,2 miljarder euro ökade något från året innan. Dessutom fick man in rätt så mycket i fordonsrelaterade skatter, 1,8 miljarder euro, vilket motsvarar 37 procent av hela beskattningsutfallet för miljöskatter. 16 procent av miljöskatterna hänförde sig till brännolja, stenkol, bränntorv, naturgas och el, dvs. energiämnen som beskattas efter förbrukning.

Beskattningsutfallet för miljöskatter ökade i Finland under hela 1990-talet utom under depressionsåret 1991. Under de senaste åren har utfallet varit rätt så stabilt, något under 5 miljarder euro per år. År 2005 var miljöskatternas andel av hela skatteutfallet 7,1 procent. Andelen har ungefär hållits på samma nivå sedan år 1996.

Miljöskatteintäkter åren 1990-2005

  Trafik-bränslen Övriga energi-ämnen Fordons-
relaterade skatter
Jordbruks-avgifter och
övriga skatter och avgifter
Totalt
  mn. euro
1990 956 53 837 44 1 890
1991 1 081 53 545 73 1 751
1992 1 164 55 472 134 1 825
1993 1 362 202 419 122 2 105
1994 1 499 202 591 79 2 372
1995 1 676 320 740 28 2 764
1996 1 794 387 950 27 3 158
1997 1 836 548 1 063 43 3 490
1998 1 963 661 1 261 53 3 938
1999 1 993 708 1 423 59 4 183
2000 1 963 679 1 459 58 4 159
2001 1 984 717 1 357 58 4 116
2002 2 045 761 1 474 64 4 344
2003 2 089 826 1 680 83 4 678
2004 2 163 786 1 877 90 4 916
2005 2 205 777* 1 813 89 4 884*

* Förhandsuppgift

Källa: Miljöskatter 2005. Statistikcentralen

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Förfrågningar: Leo Kolttola (09) 1734 3234, Raija Tulokas (09) 1734 3419, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 18.10.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2005/yev_2005_2006-10-23_tie_001_sv.html