Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.10.2007

Måttligt ökning av beskattningsutfallet för miljöskatter

År 2006 erhöll man i Finland omkring 5,0 miljarder euro i miljöskatter. Dessutom fick man in omkring 1,0 miljarder euro i miljörelaterade serviceavgifter som närmast hänförde sig till vatten-, avloppsvatten och avfallshantering. Inflödet av miljöskatter och miljörelaterade serviceavgifter har ökat måttligt under hela 2000-talet.

Av fjolårets miljöskatter hänförde sig 44 procent till trafikbränslen, dvs. motorbensin och dieselolja. Detta beskattningsutfall på 2,2 miljarder euro sjönk något från året innan. Däremot ökade inflödet av fordonsrelaterade skatter något, till 1,9 miljarder euro, och motsvarade därmed 38 procent av hela inflödet av miljöskatter. 16 procent av miljöskatterna hänförde sig till brännolja, stenkol, bränntorv, naturgas och el, dvs. energiämnen som beskattas efter förbrukningsvolym.

År 2006 var miljöskatternas andel av statens hela beskattningsutfall 6,8 procent. Andelen har varierat under 2000-talet mellan 6,6 och 7,4 procent.

Miljöskatteintäkter åren 1990-2006

År  Trafik-
bränslen
Övriga
energi-
ämnen
Fordons-
relaterade
skatter
Jordbruksavgifter
och övriga skatter
och avgiftert
Totalt
  mn. euro
1990 956 53 837 44 1 890
1991 1 081 53 545 73 1 751
1992 1 164 55 472 134 1 825
1993 1 362 202 419 122 2 105
1994 1 499 202 591 79 2 372
1995 1 676 320 740 28 2 764
1996 1 794 387 950 27 3 158
1997 1 836 548 1 063 43 3 490
1998 1 963 661 1 261 53 3 938
1999 1 993 708 1 423 59 4 183
2000 1 963 679 1 459 58 4 159
2001 1 984 717 1 357 58 4 116
2002 2 045 761 1 474 64 4 344
2003 2 089 826 1 680 83 4 678
2004 2 163 786 1 877 90 4 916
2005 2 205 777 1 813 89 4 884
2006 2 186 797 1 872 99 4 954

Källa: Miljöskatter 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Annika Miettinen (09) 1734 3228, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 23.10.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2006/yev_2006_2007-10-23_tie_001_sv.html