Miljöskatteintäkter och andel av statens hela beskattningsutfall åren 1990-2007

År  Trafik-
bränslen
Övriga
energi-
ämnen
Fordons-
relaterade
skatter
Jordbruksavgifter
och övriga skatter
och avgifter
Totalt Andel av
statens hela
beskattnings-
utfall
  mn. euro %
1990 956 53 837 44 1 890 4,8
1991 1 081 53 545 73 1 751 4,5
1992 1 164 55 472 134 1 825 4,9
1993 1 362 202 419 122 2 105 5,7
1994 1 499 202 591 79 2 372 5,7
1995 1 676 320 740 28 2 764 6,3
1996 1 794 387 950 27 3 158 6,8
1997 1 836 548 1 063 43 3 490 7,0
1998 1 963 661 1 261 53 3 938 7,3
1999 1 993 708 1 423 59 4 183 7,5
2000 1 963 679 1 459 58 4 159 6,7
2001 1 984 717 1 357 58 4 116 6,6
2002 2 045 761 1 474 64 4 344 6,8
2003 2 089 826 1 680 83 4 678 7,3
2004 2 163 786 1 877 90 4 916 7,4
2005 2 203 779 1 813 89 4 884 7,1
2006 2 189 794 1 872 99 4 954 6,8*
2007 2 292 691 1 829 112 4 924 6,4*

* Förhandsuppgift

Källa: Statistikcentralen


Senast uppdaterad 19.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. 2007, Miljöskatteintäkter och andel av statens hela beskattningsutfall åren 1990-2007 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2007/yev_2007_2008-11-19_tau_002_sv.html