Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.11.2009

Miljöskatternas andel av beskattningsutfallet minskade ytterligare år 2008

År 2008 erhöll man i Finland nästan 5 miljarder euro i miljöskatter. Beskattningsutfallet för miljöskatter har under de senaste åren varit nästan oförändrat räknat i euro, men jämfört med statens hela beskattningsutfall har miljöskatternas andel minskat relativt sett under de senaste åren. År 2008 var miljöskatternas andel av statens hela beskattningsutfall 6,2 procent.

Av miljöskatterna år 2008 hänförde sig 49 procent till trafikbränslen, dvs. motorbensin och dieselolja. Detta beskattningsutfall på 2,4 miljarder euro steg något från året innan. Däremot minskade inflödet av fordonsrelaterade skatter, till 1,7 miljarder euro, och motsvarade därmed 33 procent av hela inflödet av miljöskatter. Dessutom hänförde sig 16 procent av miljöskatterna till brännolja, stenkol, bränntorv, naturgas och el, dvs. energiämnen som beskattas efter förbrukningsvolym.

Utöver miljöskatterna fick man år 2008 in omkring 1,0 miljarder euro i miljörelaterade serviceavgifter som närmast hänförde sig till vatten-, avloppsvatten och avfallshantering.

Miljöskatteintäkter åren 1990-2008

Miljöskatteintäkter åren 1990-2008

Källa: Miljöskatter 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Leo Kolttola (09) 1734 3234, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (197,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 19.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2008/yev_2008_2009-11-19_tie_001_sv.html