Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.11.2010

Miljöskatternas andel 6 procent av beskattningsutfallet år 2009

År 2009 erhöll man i Finland omkring 4,6 miljarder euro i miljöskatter. Av miljöskatterna år 2009 hänförde sig 52 procent till trafikbränslen, dvs. motorbensin och dieselolja. Miljöskatternas andel av hela statens beskattningsutfall var år 2009 på samma nivå som året innan, dvs. 6,2 procent.

Miljöskatteintäkter åren 1990-2009

Miljöskatteintäkter åren 1990-2009

Inflödet av miljöskatter var år 2009 omkring 300 miljoner euro mindre än år 2008, men jämfört med statens hela beskattningsutfall var miljöskatternas andel relativt sett på samma nivå.

Inflödet av fordonsrelaterade skatter minskade från 2008 års 1,7 miljarder euro till 1,3 miljarder euro, vilket är 29 procent av hela inflödet av miljöskatter. Dessutom hänförde sig 17 procent av miljöskatterna till brännolja, stenkol, bränntorv, naturgas och el, dvs. energiämnen som beskattas efter förbrukningsvolym.

Utöver miljöskatterna fick man år 2009 in omkring 1,0 miljarder euro i miljörelaterade serviceavgifter som närmast hänförde sig till vatten-, avloppsvatten och avfallshantering.


Källa: Miljöskatter 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Leo Kolttola (09) 1734 3234, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (232,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2009/yev_2009_2010-11-17_tie_001_sv.html