Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.11.2011

Andelen fordonsrelaterade skatter av inflödet av miljöskatter ökade mest år 2010

I Finland erhöll man år 2010 nästan fem miljarder euro i miljöskatter. År 2010 hänförde sig 49 procent av miljöskatterna till trafikbränslen, dvs. motorbensin och dieselolja. Miljöskatternas andel av statens hela beskattningsutfall var 6,6 procent år 2010.

Miljöskatteintäkter åren 1990-2010

Miljöskatteintäkter åren 1990-2010

Inflödet av miljöskatter var år 2010 omkring 400 miljoner euro större än år 2009, men jämfört med statens hela beskattningsutfall var miljöskatternas andel relativt sett på samma nivå.

Inflödet av fordonsrelaterade skatter ökade från 2009 års 1,3 miljarder euro till 1,6 miljarder euro, vilket är 33 procent av hela inflödet av miljöskatter. Dessutom hänförde sig 17 procent av miljöskatterna till brännolja, stenkol, bränntorv, naturgas och el, dvs. energiämnen som beskattas efter förbrukningsvolym.

Utöver miljöskatterna fick man år 2010 in omkring 1,1 miljarder euro i miljörelaterade serviceavgifter som närmast hänförde sig till vatten-, avloppsvatten och avfallshantering.


Källa: Miljöskatter 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Muukkonen (09) 1734 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (234,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 10.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2010/yev_2010_2011-11-10_tie_001_sv.html