Tabellbilaga 2. Transportskatter efter näringsgren 2008–2011, miljoner euro

  2008 2009 2010 2011
A Transport och magasinering 16 13 10 20
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 16 13 10 17
A 02 Skogsbruk . . . 3
B Utvinning av mineral 2 1 1 2
C Tillverkning 41 35 32 33
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 6 5 5 5
C 16, 17 Skogsindustri 5 4 4 5
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 2 2 2 2
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 6 6 5 5
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 21 17 15 16
D Energiförsörjning 18 15 27 14
E Vatten- och avfallshantering 16 22 30 27
F Byggverksamhet 24 21 23 36
G Handel 145 128 136 142
H Transport och magasinering 123 111 114 119
H 49 Landtransport 119 105 108 114
H 50 Sjötransport 1 1 1 1
H 51 Lufttransport 1 2    
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet 2 3 5 3
L Fastighetsverksamhet 29 27 21 20
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 421 333 361 400
Hushåller 819 637 876 1 016
TOTALT 1 653 1 342 1 632 1 827

Källa: Miljöskatter 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 09 1734 3406, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 26.09.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. efter näringsgren 2011, Tabellbilaga 2. Transportskatter efter näringsgren 2008–2011, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2011/01/yev_2011_01_2013-09-26_tau_002_sv.html