Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Föroreningsskatter efter näringsgren 2008–2011, miljoner euro

  2008 2009 2010 2011
A Transport och magasinering        
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt        
A 02 Skogsbruk        
B Utvinning av mineral        
C Tillverkning 10 10 21 26
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv.        
C 16, 17 Skogsindustri        
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 10 10 21 25
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror        
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri        
D Energiförsörjning        
E Vatten- och avfallshantering 52 45 42 64
F Byggverksamhet        
G Handel        
H Transport och magasinering 1 1 1 1
H 49 Landtransport 1 1 1 1
H 50 Sjötransport        
H 51 Lufttransport        
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet        
L Fastighetsverksamhet        
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 3 2 3 3
Hushåller 13 10 12 13
TOTALT 80 69 79 107

Källa: Miljöskatter 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 09 1734 3406, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 26.09.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. efter näringsgren 2011, Tabellbilaga 3. Föroreningsskatter efter näringsgren 2008–2011, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2011/01/yev_2011_01_2013-09-26_tau_003_sv.html