Tabellbilaga 4. Resursskatter efter näringsgren 2008–2011, miljoner euro

  2008 2009 2010 2011
A Transport och magasinering . . . .
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt . . . .
A 02 Skogsbruk . . . .
B Utvinning av mineral . . . .
C Tillverkning . . . .
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. . . . .
C 16, 17 Skogsindustri . . . .
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier . . . .
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror . . . .
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri . . . .
D Energiförsörjning . . . .
E Vatten- och avfallshantering . . . .
F Byggverksamhet . . . .
G Handel . . . .
H Transport och magasinering . . . .
H 49 Landtransport . . . .
H 50 Sjötransport . . . .
H 51 Lufttransport . . . .
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet . . . .
L Fastighetsverksamhet . . . .
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning . . . .
Hushåller 23 23 23 24
TOTALT 23 23 23 24

Källa: Miljöskatter 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 09 1734 3406, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 26.09.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. efter näringsgren 2011, Tabellbilaga 4. Resursskatter efter näringsgren 2008–2011, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2011/01/yev_2011_01_2013-09-26_tau_004_sv.html