Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Miljöskatter totalt efter näringsgren åren 2008-2012, miljoner euro

  2008 2009 2010 2011 2012
A Transport och magasinering 162 94 104 111 106
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 112 72 76 73 73
A 02 Skogsbruk 50 22 28 38 33
B Utvinning av mineral 28 16 14 25 24
C Tillverkning 518 363 496 703 679
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 14 13 10 17 17
C 16, 17 Skogsindustri 76 48 95 76 72
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 334 229 306 504 493
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 45 37 52 55 50
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 48 37 33 51 47
D Energiförsörjning 191 164 237 243 267
E Vatten- och avfallshantering 79 79 76 108 108
F Byggverksamhet 151 114 169 179 163
G Handel 158 134 138 166 160
H Transport och magasinering 910 775 709 777 744
H 49 Landtransport 627 590 517 565 544
H 50 Sjötransport 123 60 92 98 94
H 51 Lufttransport 26 30 26 29 28
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet 134 96 75 84 79
L Fastighetsverksamhet 226 156 202 286 263
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 546 487 515 647 669
Hushåller 1 998 2 147 2 284 2 647 2 655
TOTALT 4 966 4 529 4 944 5 892 5 837

Källa: Miljöskatter 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 029 551 3406, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. efter näringsgren 2012, Tabellbilaga 1. Miljöskatter totalt efter näringsgren åren 2008-2012, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2012/01/yev_2012_01_2014-09-11_tau_001_sv.html