Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Energiskatter efter näringsgren åren 2008-2012, miljoner euro

  2008 2009 2010 2011 2012
A Transport och magasinering 140 75 88 90 86
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 94 57 64 57 57
A 02 Skogsbruk 46 18 24 33 29
B Utvinning av mineral 26 15 12 22 21
C Tillverkning 483 334 457 656 635
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 13 12 8 16 15
C 16, 17 Skogsindustri 74 46 93 73 70
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 324 218 284 478 467
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 40 33 49 51 46
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 33 25 23 39 37
D Energiförsörjning 180 158 219 228 249
E Vatten- och avfallshantering 22 29 26 36 42
F Byggverksamhet 117 82 135 139 126
G Handel 82 77 76 99 95
H Transport och magasinering 813 692 625 686 680
H 49 Landtransport 537 515 442 482 485
H 50 Sjötransport 123 60 92 98 93
H 51 Lufttransport 25 28 25 29 27
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet 129 89 66 77 74
L Fastighetsverksamhet 197 129 181 265 240
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 245 274 279 386 420
Hushåller 916 1 237 1 123 1 316 1 371
TOTALT 3 220 3 101 3 220 3 921 3 962

Källa: Miljöskatter 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 029 551 3406, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. efter näringsgren 2012, Tabellbilaga 2. Energiskatter efter näringsgren åren 2008-2012, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2012/01/yev_2012_01_2014-09-11_tau_002_sv.html