Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Transportskatter efter näringsgren 2008-2012, miljoner euro

  2008 2009 2010 2011 2012
A Transport och magasinering 22 19 16 20 20
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 18 15 12 15 16
A 02 Skogsbruk 4 4 4 5 4
B Utvinning av mineral 2 2 2 4 3
C Tillverkning 25 18 16 20 19
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 2 2 2 2 2
C 16, 17 Skogsindustri 3 1 1 2 3
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 1 1 1 1 1
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 4 3 4 4 4
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 15 11 8 11 9
D Energiförsörjning 10 6 18 15 18
E Vatten- och avfallshantering 5 5 8 9 10
F Byggverksamhet 34 31 34 41 37
G Handel 75 57 61 68 65
H Transport och magasinering 97 83 83 89 63
H 49 Landtransport 90 74 74 82 58
H 50 Sjötransport 0 0 0 0 0
H 51 Lufttransport 1 2 1 1 1
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet 6 7 8 6 4
L Fastighetsverksamhet 29 27 21 21 23
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 297 211 236 258 243
Hushåller 1047 876 1127 1294 1248
TOTALT 1643 1335 1622 1839 1749

Källa: Miljöskatter 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 029 551 3406, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. efter näringsgren 2012, Tabellbilaga 3. Transportskatter efter näringsgren 2008-2012, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2012/01/yev_2012_01_2014-09-11_tau_003_sv.html