Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Föroreningsskatter efter näringsgren 2008-2012, miljoner euro

  2008 2009 2010 2011 2012
A Transport och magasinering 0 0 0 0 0
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 0 0 0 0 0
A 02 Skogsbruk 0 0 0 0 0
B Utvinning av mineral 0 0 0 0 0
C Tillverkning 10 10 21 25 25
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 0 0 0 0 0
C 16, 17 Skogsindustri 0 0 0 0 0
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 10 10 21 25 25
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 0 0 0 0 0
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 0 0 0 0 0
D Energiförsörjning 0 0 0 0 0
E Vatten- och avfallshantering 52 45 42 64 56
F Byggverksamhet 0 0 0 0 0
G Handel 0 0 0 0 0
H Transport och magasinering 1 1 1 1 1
H 49 Landtransport 1 1 1 1 1
H 50 Sjötransport 0 0 0 0 0
H 51 Lufttransport 0 0 0 0 0
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet 0 0 0 0 0
L Fastighetsverksamhet 0 0 0 0 0
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 2 1 1 2 2
Hushåller 13 10 12 14 13
TOTALT 78 67 77 106 97

Källa: Miljöskatter 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 029 551 3406, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. efter näringsgren 2012, Tabellbilaga 4. Föroreningsskatter efter näringsgren 2008-2012, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2012/01/yev_2012_01_2014-09-11_tau_004_sv.html