Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.11.2013

Nästan sex miljarder euro i miljöskatter år 2012

År 2012 fick staten in 5,8 miljarder euro in i miljöskatter i Finland. Av miljöskatterna år 2012 hänförde sig 41 procent till trafikbränslen, dvs. motorbensin och dieselolja. Beloppet av miljöskatterna låg på samma nivå som året innan. Miljöskatternas andel av statens hela beskattningsutfall var 6,9 procent, vilket är något mindre än året innan.

Miljöskatteintäkter åren 1990-2012

Miljöskatteintäkter åren 1990-2012

Utöver miljöskatter uppbars år 2012 omkring 1,2 miljarder euro in i miljörelaterade serviceavgifter som närmast hänförde sig till vatten-, avloppsvatten och avfallshantering.

Inflödet av fordonsrelaterade skatter uppgick år 2012 till 1,8 miljarder euro, vilket är 30 procent av hela inflödet av miljöskatter. Av miljöskatterna hänförde sig 27 procent till brännolja, stenkol, bränntorv, naturgas och el. Inflödet av avfallsskatt var år 2012 omkring 56 miljoner euro, vilket är nästan åtta miljoner euro mindre än året innan.


Källa: Miljöskatter 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuula Kyllönen 09 1734 3546, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (231,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 7.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2012/yev_2012_2013-11-07_tie_001_sv.html