Tabellbilaga 1. Miljöskatter totalt efter näringsgren 2008-2013, miljoner euro

Näringsgren 2008 2009 2010 2011 2012 2013
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 159,5 93,0 103,9 110,6 117,1 118,2
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 111,3 71,7 76,2 72,7 77,2 77,7
A 02 Skogsbruk 48,3 21,4 27,7 37,8 39,9 40,4
B Utvinning av mineral 27,3 16,3 14,2 25,4 35,4 33,4
C Tillverkning 514,9 363,9 496,1 703,1 602,0 648,8
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 14,1 13,3 9,8 17,4 20,8 20,3
C 16, 17 Skogsindustri 76,2 48,1 95,2 75,8 52,2 52,1
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 334,4 229,0 305,7 504,2 431,6 483,4
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 44,1 36,7 51,9 54,6 47,4 45,0
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 46,2 36,9 33,5 51,1 49,9 48,1
D Energiförsörjning 190,7 164,2 236,8 242,6 277,3 288,4
E Vatten- och avfallshantering 78,6 78,9 76,3 108,3 106,3 103,5
F Byggverksamhet 143,8 113,9 169,1 179,5 185,3 180,8
G Handel 157,8 139,1 141,3 170,8 187,3 180,5
H Transport och magasinering 894,4 775,8 709,4 777,8 822,3 791,0
H 49 Landtransport 611,9 589,5 516,6 564,9 597,4 571,9
H 50 Sjötransport 122,8 59,7 91,8 98,3 110,5 104,7
H 51 Lufttransport 26,2 30,5 26,3 29,4 33,6 32,7
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet 133,4 96,1 74,7 85,3 80,8 81,8
L Fastighetsverksamhet 225,4 156,0 201,8 286,2 277,4 286,2
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 542,7 491,0 519,0 651,4 691,3 692,5
Hushåller 1833,5 2137,0 2275,6 2635,3 2595,2 2587,2
TOTALT 4768,6 4529,3 4943,4 5891,0 5897,1 5910,5

Källa: Miljöskatter 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 10.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. efter näringsgren 2013, Tabellbilaga 1. Miljöskatter totalt efter näringsgren 2008-2013, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2013/01/yev_2013_01_2015-09-10_tau_001_sv.html