Tabellbilaga 2. Energiskatter efter näringsgren 2008-2013, miljoner euro

Näringsgren 2008 2009 2010 2011 2012 2013
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 139,7 74,9 87,9 90,5 97,5 94,7
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 93,9 57,0 63,9 57,4 61,7 58,8
A 02 Skogsbruk 45,8 17,9 24,0 33,1 35,8 35,9
B Utvinning av mineral 25,6 14,5 12,3 21,6 32,6 30,6
C Tillverkning 483,3 333,7 456,6 656,4 557,5 600,9
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 12,5 11,6 8,3 15,6 19,1 18,5
C 16, 17 Skogsindustri 73,6 46,0 93,0 73,0 49,8 49,6
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 323,8 218,2 283,9 478,3 406,2 454,5
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 40,2 32,8 48,7 50,8 43,3 41,4
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 33,1 25,2 22,8 38,7 39,1 36,9
D Energiförsörjning 180,3 157,7 218,9 227,6 259,9 265,7
E Vatten- och avfallshantering 21,9 28,5 26,3 35,6 40,5 40,5
F Byggverksamhet 117,3 82,3 134,7 138,6 148,6 141,0
G Handel 81,7 77,3 76,1 98,8 119,8 119,2
H Transport och magasinering 813,0 691,5 624,6 685,9 758,6 727,7
H 49 Landtransport 536,7 515,0 441,6 481,8 540,0 516,9
H 50 Sjötransport 122,7 59,5 91,5 98,0 110,3 104,4
H 51 Lufttransport 24,9 28,2 25,4 28,7 32,9 31,1
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet 128,7 88,9 66,0 77,4 75,4 75,3
L Fastighetsverksamhet 197,2 129,5 180,9 264,8 254,9 259,2
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 244,9 273,9 278,8 385,6 446,3 454,5
Hushåller 915,6 1237,2 1123,0 1315,6 1292,4 1251,8
TOTALT 3220,4 3100,9 3220,0 3921,0 4008,5 3985,7

Källa: Miljöskatter 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 10.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. efter näringsgren 2013, Tabellbilaga 2. Energiskatter efter näringsgren 2008-2013, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2013/01/yev_2013_01_2015-09-10_tau_002_sv.html