Tabellbilaga 3. Transportskatter efter näringsgren 2008-2013, miljoner euro

Näringsgren 2008 2009 2010 2011 2012 2013
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 19,6 18,0 15,8 19,9 19,4 23,2
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 17,3 14,6 12,2 15,3 15,5 18,9
A 02 Skogsbruk 2,3 3,4 3,6 4,6 3,9 4,4
B Utvinning av mineral 1,7 1,8 1,9 3,8 2,8 2,7
C Tillverkning 21,2 20,0 18,1 21,1 19,4 19,6
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 1,5 1,7 1,6 1,8 1,7 1,8
C 16, 17 Skogsindustri 2,4 1,9 2,0 2,5 2,1 2,2
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,1
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 3,8 3,9 3,1 3,8 4,1 3,6
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 12,6 11,6 10,5 12,1 10,6 10,9
D Energiförsörjning 10,3 6,5 17,9 14,9 17,4 22,6
E Vatten- och avfallshantering 4,7 5,4 8,0 8,7 9,8 7,0
F Byggverksamhet 26,5 31,5 34,3 40,8 36,7 39,7
G Handel 75,8 61,6 65,0 71,7 67,2 61,1
H Transport och magasinering 80,4 83,4 83,8 90,8 62,7 62,4
H 49 Landtransport 74,6 73,8 74,4 82,3 56,7 54,4
H 50 Sjötransport 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
H 51 Lufttransport 1,3 2,3 0,9 0,7 0,8 1,6
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet 4,4 7,1 8,4 7,5 5,0 6,1
L Fastighetsverksamhet 28,1 26,5 20,8 21,3 22,4 26,9
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 294,8 214,7 237,5 263,1 241,9 235,0
Hushåller 882,3 866,5 1118,1 1282,0 1265,0 1299,7
TOTALT 1445,4 1335,9 1621,1 1838,1 1764,7 1799,8

Källa: Miljöskatter 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 10.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. efter näringsgren 2013, Tabellbilaga 3. Transportskatter efter näringsgren 2008-2013, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2013/01/yev_2013_01_2015-09-10_tau_003_sv.html