Tabellbilaga 5. Resursskatter efter näringsgren 2008-2013, miljoner euro

Näringsgren 2008 2009 2010 2011 2012 2013
A Jordbruk, skogsbruk och fiske - 1) - - - - -
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt - - - - - -
A 02 Skogsbruk - - - - - -
B Utvinning av mineral - - - - - -
C Tillverkning - - - - - -
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. - - - - - -
C 16, 17 Skogsindustri - - - - - -
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier - - - - - -
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror - - - - - -
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri - - - - - -
D Energiförsörjning - - - - - -
E Vatten- och avfallshantering - - - - - -
F Byggverksamhet - - - - - -
G Handel - - - - - -
H Transport och magasinering - - - - - -
H 49 Landtransport - - - - - -
H 50 Sjötransport - - - - - -
H 51 Lufttransport - - - - - -
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet - - - - - -
L Fastighetsverksamhet - - - - - -
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning - - - - - -
Hushåller 23,0 23,0 23,0 24,0 24,0 23,0
TOTALT 23,0 23,0 23,0 24,0 24,0 23,0
1) Värdet noll

Källa: Miljöskatter 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 10.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. efter näringsgren 2013, Tabellbilaga 5. Resursskatter efter näringsgren 2008-2013, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2013/01/yev_2013_01_2015-09-10_tau_005_sv.html