Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.9.2015

Miljöskatterna nästan oförändrade år 2013

År 2013 var de totala miljöskatterna 5,9 miljarder euro. Jämfört med föregående år var ökningen 0,2 procent. Hushållen betalade 2,6 miljarder euro i miljöskatter, dvs. en andel på omkring 47 procent. Andra stora betalare var tillverkning samt serviceverksamheten, särskilt näringsgrenen transport och magasinering. Merparten av beskattningen hänförde sig till produktionen och förbrukningen av energi samt till fordon. Utsläppsskatternas andel av miljöskatterna var liten.

Miljöskatter efter näringsgren och skattetyp 2013, miljoner eur

Miljöskatter efter näringsgren och skattetyp 2013, miljoner eur

Miljöskatter efter näringsgren och skattetyp 2013, miljoner euro

Näringsgren (TOL 2008) Energi-
skatter   
Transport-
skatter
Förorening-
skatter
Resurs-
skatter
Miljöskatter
totalt
Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 58,8 18,9 0,0 - 1) 77,7
Skogsbruk 35,9 4,4 0,2 - 40,4
Utvinning av mineral 30,6 2,7 0,0 - 33,4
Livsmedelsindustri 18,5 1,8 0,0 - 20,3
Skogsindustri 49,6 2,2 0,4 - 52,1
Metallframställning och tillverkning av metallvaror 41,4 3,6 0,0 - 45,0
Övriga industri 36,9 10,9 0,2 - 48,1
Energiförsörjning 265,7 22,6 0,1 - 288,4
Vatten- och avfallshantering 40,5 7,0 56,0 - 103,5
Byggverksamhet 141,0 39,7 0,1 - 180,8
Handel 119,2 61,1 0,3 - 180,5
Marktransport 516,9 54,4 0,6 - 571,9
Sjötransport 104,4 0,2 0,0 - 104,7
Lufttransport 31,1 1,6 0,0 - 32,7
Stödttjänster till transport och postverksamhet 75.3 6,1 0,3 - 81,8
Fastighetsverksamhet 259.2 26,9 0,1 - 286,2
Övriga tjänster och administration 454,5 235,0 3,0 - 692,5
Hushåller 1251,8 1299,7 12,8 23,0 2587,2
TOTALT 3985,7 1799,8 101,9 23,0 5910,5
1) Värdet noll

Källa: Miljöskatter 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (240,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 10.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. efter näringsgren 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2013/01/yev_2013_01_2015-09-10_tie_001_sv.html