Tabellbilaga 1. Miljöskatter totalt efter näringsgren 2008-2014, miljoner euro

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 159,5 93,0 103,9 110,6 117,1 118,3 117,2
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 111,3 71,7 76,2 72,7 77,2 77,8 76,6
A 02 Skogsbruk 48,3 21,4 27,7 37,8 39,9 40,4 40,6
B Utvinning av mineral 27,3 16,3 14,2 25,4 35,4 33,4 35,6
C Tillverkning 514,9 363,9 496,1 703,1 602,0 648,9 689,1
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 14,1 13,3 9,8 17,4 20,8 20,3 20,8
C 16, 17 Skogsindustri 76,2 48,1 95,2 75,8 52,2 52,1 60,7
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 334,4 229,0 305,7 504,2 431,6 483,4 496,6
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 44,1 36,7 51,9 54,6 47,4 45,0 59,9
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 46,2 36,9 33,5 51,1 49,9 48,1 51,1
D Energiförsörjning 190,7 164,2 236,8 242,6 277,3 288,6 332,1
E Vatten- och avfallshantering 78,6 78,9 76,3 108,3 106,3 103,5 95,3
F Byggverksamhet 143,8 113,9 169,1 179,5 185,3 180,8 182,5
G Handel 157,8 139,1 141,3 170,8 187,3 180,7 174,9
H Transport och magasinering 894,4 775,8 709,4 777,8 822,3 794,5 824,3
H 49 Landtransport 611,9 589,5 516,6 564,9 597,4 574,8 605,1
H 50 Sjötransport 122,8 59,7 91,8 98,3 110,5 104,7 104,6
H 51 Lufttransport 26,2 30,5 26,3 29,4 33,6 32,7 31,8
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet 133,4 96,1 74,7 85,3 80,8 82,3 82,7
L Fastighetsverksamhet 225,4 156,0 201,8 286,2 277,4 285,9 281,3
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 542,7 491,0 519,0 651,4 691,3 693,9 663,3
Hushåller 1 833,5 2 137,0 2 275,6 2 635,3 2 595,2 2 587,0 2 597,3
TOTALT 4 768,6 4 529,3 4 943,4 5 891,0 5 897,1 5 915,5 5 992,8

Källa: Miljöskatter 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 029 551 3406, Juuso Peltola 029 551 2330, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 8.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. 2014, Tabellbilaga 1. Miljöskatter totalt efter näringsgren 2008-2014, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2014/yev_2014_2016-09-08_tau_001_sv.html