Tabellbilaga 4. Föroreningsskatter efter näringsgren 2008-2014, miljoner euro

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A 02 Skogsbruk 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
B Utvinning av mineral 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
C Tillverkning 10,5 10,3 21,4 25,6 25,1 28,4 28,4
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C 16, 17 Skogsindustri 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 9,7 10,0 20,9 25,0 24,5 27,8 27,8
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 0,5 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
D Energiförsörjning 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
E Vatten- och avfallshantering 52,0 45,0 42,0 64,0 56,0 56,0 44,0
F Byggverksamhet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
G Handel 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2
H Transport och magasinering 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9
H 49 Landtransport 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6
H 50 Sjötransport 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
H 51 Lufttransport 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
L Fastighetsverksamhet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 3,1 2,5 2,6 2,7 3,1 3,0 2,8
Hushåller 12,6 10,3 11,6 13,7 13,8 12,6 11,6
TOTALT 79,7 69,4 79,3 107,9 99,9 101,7 88,5

Källa: Miljöskatter 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 029 551 3406, Juuso Peltola 029 551 2330, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 8.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. 2014, Tabellbilaga 4. Föroreningsskatter efter näringsgren 2008-2014, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2014/yev_2014_2016-09-08_tau_004_sv.html