Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.9.2016

Miljöskatterna ökade med 1,3 procent år 2014

De totala miljöskatterna uppgick till 6,0 miljarder euro år 2014, vilket var en ökning med 1,3 procent från året innan. Ökningen av miljöskatter dämpades av minskningen av utsläppsskatter, vilken i synnerhet berodde på ett mindre inflöde av avfallsskatt. Miljöskatternas andel av Finlands totala beskattningsutfall är ungefär 7 procent. Auktioneringen av utsläppsrätter är för första gången med i statistiken över miljöskatter år 2014. Orsaken till redovisningen av utsläppsrätter var att redovisningen av skatteinkomster inom utsläppshandeln ändrats i nationalräkenskaperna. Utsläppsrätterna är en del av energiskatterna och de uppgick år 2014 till 104 miljoner euro.

Miljöskatter efter näringsgren och skattetyp 2014, miljoner eur

Miljöskatter efter näringsgren och skattetyp 2014, miljoner eur

Miljöskatter efter näringsgren och skattetyp 2014, miljoner euro

Näringsgren Industries (TOL2008) Energiskatter Transportskatter Föroreningskatter Resursskatter Miljöskatter totalt
Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 58,8 17,7 0,0 . 1) 76,6
Skogsbruk 35,9 4,6 0,2 . 40,6
Utvinning av mineral 33,2 2,3 0,0 . 35,6
Livsmedelsindustri 18,9 1,9 0,0 . 20,8
Skogsindustri 58,4 2,0 0,4 . 60,7
Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 467,9 1,0 27,8 . 496,6
Metallframställning och tillverkning av metallvaror 56,3 3,6 0,0 . 59,9
Övriga industri 39,9 11,0 0,2 . 51,1
Energiförsörjning 325,7 6,3 0,0 . 332,1
Vatten- och avfallshantering 40,5 10,8 44,0 . 95,3
Byggverksamhet 141,0 41,4 0,1 . 182,5
Handel 120,2 54,4 0,2 . 174,9
Marktransport 516,9 87,6 0,6 . 605,1
Sjötransport 104,4 0,2 0,0 . 104,6
Lufttransport 31,1 0,8 0,0 . 31,8
Stödttjänster till transport och postverksamhet 75,3 7,1 0,3 . 82,7
Fastighetsverksamhet 259,2 22,0 0,1 . 281,3
Övriga tjänster och administration 454,5 206,1 2,8 . 663,3
Hushåller 1 251,8 1 311,0 11,6 23,0 2 597,3
TOTALT 4 089,7 1 791,6 88,5 23,0 5 992,8
1) Värdet noll

Källa: Miljöskatter 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 029 551 3406, Juuso Peltola 029 551 2330, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (243,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 8.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2014/yev_2014_2016-09-08_tie_001_sv.html