Tabellbilaga 1. Miljöskatter totalt efter näringsgren 2008-2015, miljoner euro

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 159,6 93,0 103,9 110,6 117,1 134,4 120,3 118,5
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 111,3 71,6 76,1 72,7 77,2 89,5 77,3 78,2
A 02 Skogsbruk 48,3 21,4 27,8 37,9 39,9 44,9 43,0 40,3
B Utvinning av mineral 27,3 16,3 14,2 25,5 35,4 37,5 22,1 20,3
C Tillverkning 514,7 363,7 496,2 702,9 602,0 447,4 385,8 339,4
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 14,0 13,3 9,9 17,4 20,8 20,1 19,2 18,1
C 16, 17 Skogsindustri 76,2 48,1 95,3 75,8 52,2 46,1 48,3 46,7
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 334,4 228,8 305,7 504,3 431,5 291,0 203,0 167,3
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 44,1 36,7 51,8 54,6 47,4 42,7 63,5 57,4
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 46,0 36,8 33,5 50,8 50,1 47,5 51,8 49,9
D Energiförsörjning 190,6 164,2 236,8 242,6 277,4 237,5 314,2 302,9
E Vatten- och avfallshantering 78,6 78,9 76,3 108,3 106,3 98,7 90,8 82,1
F Byggverksamhet 143,9 113,9 169,1 179,5 185,4 203,3 184,8 186,7
G Handel 157,8 139,1 141,4 170,7 187,3 158,7 160,2 162,3
H Transport och magasinering 894,3 775,8 709,5 777,8 822,3 846,3 912,7 923,4
H 49 Landtransport 612,0 589,4 516,7 564,8 597,3 554,8 641,6 668,0
H 50 Sjötransport 122,8 59,7 91,7 98,2 110,5 125,3 116,8 110,1
H 51 Lufttransport 26,2 30,5 26,3 29,4 33,7 49,2 46,3 45,5
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet 133,3 96,2 74,8 85,4 80,8 117,0 108,0 99,8
L Fastighetsverksamhet 225,4 156,1 201,8 286,2 277,4 293,8 246,3 229,9
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 542,5 490,6 518,7 651,3 691,0 719,4 685,8 718,8
Hushåller 1 833,5 2 137,0 2 275,7 2 635,3 2 595,2 2 763,2 2 776,3 2 982,1
TOTALT 4 768,2 4 528,6 4 943,6 5 890,7 5 896,8 5 940,2 5 899,3 6 066,4

Källa: Miljöskatter 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 7.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. 2015, Tabellbilaga 1. Miljöskatter totalt efter näringsgren 2008-2015, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2015/yev_2015_2017-09-07_tau_001_sv.html