Tabellbilaga 2. Energiskatter efter näringsgren 2008-2015, miljoner euro

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 139,7 74,9 87,9 90,5 97,5 110,8 97,9 94,1
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 93,9 57,0 63,9 57,4 61,7 70,6 59,8 58,8
A 02 Skogsbruk 45,8 17,9 24,0 33,1 35,8 40,2 38,1 35,3
B Utvinning av mineral 25,6 14,5 12,3 21,6 32,6 34,8 19,7 18,0
C Tillverkning 483,2 333,6 456,6 656,3 557,5 400,1 340,5 293,1
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 12,5 11,6 8,3 15,6 19,1 18,3 17,3 16,1
C 16, 17 Skogsindustri 73,7 46,0 93,0 73,0 49,7 43,6 46,1 44,0
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 323,8 218,1 283,8 478,3 406,2 262,5 176,4 141,4
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 40,3 32,8 48,7 50,8 43,3 39,1 59,9 53,6
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 32,9 25,1 22,8 38,6 39,2 36,6 40,8 38,0
D Energiförsörjning 180,3 157,7 218,9 227,6 259,9 214,7 291,2 272,3
E Vatten- och avfallshantering 21,9 28,5 26,3 35,6 40,5 35,7 36,2 36,3
F Byggverksamhet 117,3 82,3 134,7 138,6 148,6 163,5 143,4 144,6
G Handel 81,7 77,3 76,2 98,8 119,8 97,1 105,9 107,6
H Transport och magasinering 813,0 691,6 624,6 686,0 758,6 779,3 817,2 825,8
H 49 Landtransport 536,7 515,0 441,6 481,8 540,0 496,7 554,3 576,2
H 50 Sjötransport 122,7 59,5 91,5 98,0 110,3 125,1 116,6 109,9
H 51 Lufttransport 24,9 28,2 25,4 28,7 32,9 47,6 45,6 44,7
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet 128,7 88,9 66,1 77,5 75,4 109,9 100,7 95,0
L Fastighetsverksamhet 197,2 129,5 180,9 264,8 254,9 267,1 224,5 205,0
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 244,8 273,7 278,7 385,6 446,4 480,1 480,4 492,3
Hushåller 915,6 1 237,2 1 123,0 1 315,6 1 292,4 1 392,0 1 397,8 1 631,1
TOTALT 3 220,3 3 100,8 3 220,1 3 921,0 4 008,7 3 975,2 3 954,7 4 120,2

Källa: Miljöskatter 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 7.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. 2015, Tabellbilaga 2. Energiskatter efter näringsgren 2008-2015, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2015/yev_2015_2017-09-07_tau_002_sv.html