Tabellbilaga 3. Transportskatter efter näringsgren 2008-2015, miljoner euro

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 19,7 18,0 15,8 19,9 19,4 23,3 22,1 24,1
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 17,4 14,6 12,2 15,3 15,5 18,9 17,5 19,4
A 02 Skogsbruk 2,3 3,4 3,6 4,6 3,9 4,4 4,6 4,7
B Utvinning av mineral 1,7 1,8 1,9 3,8 2,8 2,7 2,3 2,2
C Tillverkning 21,1 20,1 18,3 21,0 19,5 19,6 19,3 21,1
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 1,5 1,7 1,6 1,8 1,7 1,8 1,9 2,0
C 16, 17 Skogsindustri 2,4 2,0 2,0 2,5 2,1 2,2 1,9 2,3
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 0,8 0,8 1,0 0,9 0,9 1,1 0,9 1,3
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 3,7 3,9 3,1 3,8 4,1 3,6 3,6 3,8
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 12,7 11,7 10,6 12,0 10,7 10,9 11,0 11,7
D Energiförsörjning 10,3 6,5 17,9 14,9 17,4 22,8 23,0 30,6
E Vatten- och avfallshantering 4,7 5,4 8,0 8,7 9,8 7,0 10,6 13,8
F Byggverksamhet 26,5 31,5 34,3 40,8 36,7 39,7 41,3 42,0
G Handel 75,8 61,6 65,0 71,7 67,3 61,3 54,2 54,6
H Transport och magasinering 80,4 83,4 83,9 90,8 62,8 65,9 94,8 96,8
H 49 Landtransport 74,6 73,8 74,4 82,3 56,7 57,3 86,8 91,2
H 50 Sjötransport 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
H 51 Lufttransport 1,3 2,3 0,9 0,7 0,8 1,6 0,7 0,8
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet 4,4 7,1 8,4 7,6 5,1 6,8 7,1 4,6
L Fastighetsverksamhet 28,1 26,5 20,8 21,3 22,4 26,6 21,7 24,8
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 294,6 214,5 237,5 263,1 241,9 236,5 203,3 224,0
Hushåller 882,3 866,5 1 118,1 1 282,0 1 265,0 1 334,4 1 343,2 1 314,7
TOTALT 1 445,2 1 335,8 1 621,5 1 838,0 1 765,0 1 839,8 1 835,8 1 848,7

Källa: Miljöskatter 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 7.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. 2015, Tabellbilaga 3. Transportskatter efter näringsgren 2008-2015, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2015/yev_2015_2017-09-07_tau_003_sv.html