Tabellbilaga 3. Transportskatter efter näringsgren 2008-2016, miljoner euro

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 21,3 18,0 15,8 19,9 19,4 23,3 22,1 22,6 17,8
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 17,9 14,6 12,2 15,3 15,5 18,9 17,5 17,9 12,6
A 02 Skogsbruk 3,4 3,4 3,6 4,6 3,9 4,4 4,6 4,7 5,2
B Utvinning av mineral 2,2 1,8 1,9 3,8 2,8 2,7 2,3 2,1 2,0
C Tillverkning 25,3 20,1 18,3 21,0 19,5 19,6 19,3 20,7 21,8
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 1,9 1,7 1,6 1,8 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0
C 16, 17 Skogsindustri 2,8 2,0 2,0 2,5 2,1 2,2 1,9 2,3 2,6
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 1,0 0,8 1,0 0,9 0,9 1,1 0,9 1,3 1,5
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 4,5 3,9 3,1 3,8 4,1 3,6 3,6 3,7 3,9
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 15,1 11,7 10,6 12,0 10,7 10,9 11,0 11,5 11,8
D Energiförsörjning 10,5 6,5 17,9 14,9 17,4 22,8 23,0 27,6 33,2
E Vatten- och avfallshantering 5,5 5,4 8,0 8,7 9,8 7,0 10,6 12,7 16,1
F Byggverksamhet 34,9 31,5 34,3 40,8 36,7 39,7 41,3 41,3 47,3
G Handel 88,7 61,6 65,0 71,7 67,3 61,3 54,2 52,5 55,8
H Transport och magasinering 99,2 83,4 83,9 90,8 62,8 65,9 94,8 91,3 106,3
H 49 Landtransport 91,8 73,8 74,4 82,3 56,7 57,3 86,8 85,7 99,0
H 50 Sjötransport 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
H 51 Lufttransport 1,5 2,3 0,9 0,7 0,8 1,6 0,7 0,8 0,7
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet 5,7 7,1 8,4 7,6 5,1 6,8 7,1 4,6 6,4
L Fastighetsverksamhet 28,5 26,5 20,8 21,3 22,4 26,6 21,7 22,6 24,8
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 304,1 214,5 237,5 263,1 241,9 236,5 203,3 205,3 231,4
Hushåller 1 032,8 866,5 1 118,1 1 282,0 1 265,0 1 334,4 1 343,2 1 314,5 1 514,8
TOTALT 1 653,0 1 335,8 1 621,5 1 838,0 1 765,0 1 839,8 1 835,8 1 813,2 2 071,3

Källa: Miljöskatter 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 7.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. 2016, Tabellbilaga 3. Transportskatter efter näringsgren 2008-2016, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2016/yev_2016_2018-09-06_tau_003_sv.html