Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.9.2018

Hushållen betalade mer än hälften av miljöskatterna år 2016

Utfallet av miljöskatter ökade med 10 procent från året innan till 6,7 miljarder euro. Hushållens andel av de betalda miljöskatterna var 51 procent. Skatterna som hushållen betalade ökade med 14 procent från året innan. Miljöskatternas andel av Finlands totala beskattningsutfall är 7 procent, vilket är något högre än medeltalet för EU-länderna.

Miljöskatter efter näringsgren och skattetyp 2015, miljoner eur

Miljöskatter efter näringsgren och skattetyp 2015, miljoner eur

Miljöskatter efter näringsgren och skattetyp 2016, miljoner euro

  Energiskatter Transportskatter Föroreningskatter Resursskatter Miljöskatter totalt
Näringsgren Industries          
Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 55,5 12,6 0,0 . 1) 68,1
Skogsbruk 36,3 5,2 0,3 . 41,8
Utvinning av mineral 20,0 2,0 0,1 . 22,1
Livsmedelsindustri 16,5 2,0 0,0 . 18,5
Skogsindustri 39,6 2,6 0,4 . 42,6
Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 158,0 1,5 10,7 . 170,2
Metallframställning och tillverkning av metallvaror 49,1 3,9 0,0 . 53,0
Övriga industri 39,4 11,8 0,1 . 51,3
Energiförsörjning 337,1 33,2 0,0 . 370,3
Vatten- och avfallshantering 36,8 16,1 21,0 . 73,9
Byggverksamhet 157,8 47,3 0,1 . 205,2
Handel 108,9 55,8 0,1 . 164,8
Marktransport 593,7 99,0 0,6 . 693,3
Sjötransport 112,5 0,2 0,0 . 112,7
Lufttransport 49,9 0,7 0,0 . 50,6
Stödttjänster till transport och postverksamhet 101,7 6,4 0,2 . 108,3
Fastighetsverksamhet 211,8 24,8 0,1 . 236,7
Övriga tjänster och administration 528,2 231,4 2,6 . 762,2
Hushåller 1 859,4 1 514,8 13,1 23,0 3 410,3
TOTALT 4 512,2 2 071,3 49,4 23,0 6 655,9
1) Värdet noll

Källa: Miljöskatter 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (259,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 7.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2016/yev_2016_2018-09-06_tie_001_sv.html