Tabellbilaga 1. Miljöskatter totalt efter näringsgren 2011-2017, miljoner euro

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 110,6 117,1 134,4 120,3 169,9 141,8 139,8
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 72,7 77,2 89,5 77,3 138,8 108,1 105,1
A 02 Skogsbruk 37,9 39,9 44,9 43,0 31,1 33,7 34,7
B Utvinning av mineral 25,5 35,4 37,5 19,6 41,1 43,3 46,9
C Tillverkning 702,9 602,0 447,4 353,7 547,7 622,4 631,6
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 17,4 20,8 20,1 18,9 44,1 46,6 49,9
C 16, 17 Skogsindustri 75,8 52,2 46,1 39,5 83,6 99,0 97,8
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 504,3 431,5 291,0 196,4 268,7 321,5 336,9
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 54,6 47,4 42,7 50,1 72,2 75,2 66,8
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 50,8 50,1 47,5 48,8 79,1 80,1 80,2
D Energiförsörjning 242,6 277,4 237,5 348,0 408,4 512,9 479,7
E Vatten- och avfallshantering 108,3 106,3 98,7 90,8 72,6 63,7 50,8
F Byggverksamhet 179,5 185,4 203,3 184,8 174,6 178,3 185,3
G Handel 170,7 187,3 158,7 159,2 177,7 175,3 169,9
H Transport och magasinering 795,8 838,3 865,3 932,6 858,3 869,3 844,4
H 49 Landtransport 582,8 613,3 573,8 659,6 615,5 603,0 599,7
H 50 Sjötransport 98,2 110,5 125,3 116,8 89,0 88,6 87,6
H 51 Lufttransport 29,4 33,7 49,2 48,2 51,7 52,7 51,4
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet 85,4 80,8 117,0 108,0 102,1 125,0 105,7
L Fastighetsverksamhet 286,2 277,4 293,8 246,3 189,3 207,0 198,3
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 651,3 691,0 719,4 685,8 513,1 541,9 535,8
Hushåller 2 635,3 2 595,2 2 763,2 2 776,3 2 880,4 3 339,4 3 410,7
TOTALT 5 908,7 5 912,8 5 959,2 5 917,4 6 033,1 6 695,3 6 693,2

Källa: Miljöskatter 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 5.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. 2017, Tabellbilaga 1. Miljöskatter totalt efter näringsgren 2011-2017, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2017/yev_2017_2019-09-05_tau_001_sv.html