Tabellbilaga 2. Energiskatter efter näringsgren 2011-2017, miljoner euro

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 90,5 97,5 110,8 97,9 99,6 95,7 95,8
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 57,4 61,7 70,6 59,8 73,6 67,6 67,1
A 02 Skogsbruk 33,1 35,8 40,2 38,1 26,0 28,1 28,7
B Utvinning av mineral 21,6 32,6 34,8 17,2 35,7 39,1 38,7
C Tillverkning 656,3 557,5 400,1 308,4 465,1 554,2 559,7
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 15,6 19,1 18,3 17,0 24,5 27,1 26,2
C 16, 17 Skogsindustri 73,0 49,7 43,6 37,3 78,2 92,3 92,4
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 478,3 406,2 262,5 169,8 239,5 306,8 321,6
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 50,8 43,3 39,1 46,5 65,4 68,4 59,4
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 38,6 39,2 36,6 37,8 57,5 59,6 60,1
D Energiförsörjning 227,6 259,9 214,7 325,0 392,2 493,0 461,5
E Vatten- och avfallshantering 35,6 40,5 35,7 36,2 32,5 32,4 31,5
F Byggverksamhet 138,6 148,6 163,5 143,4 112,6 111,4 111,2
G Handel 98,8 119,8 97,1 104,9 104,7 105,6 100,9
H Transport och magasinering 686,0 758,6 779,3 819,1 746,7 731,1 715,5
H 49 Landtransport 481,8 540,0 496,7 554,3 521,4 503,0 493,4
H 50 Sjötransport 98,0 110,3 125,1 116,6 88,8 88,4 87,4
H 51 Lufttransport 28,7 32,9 47,6 47,5 51,4 52,4 51,0
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet 77,5 75,4 109,9 100,7 85,1 87,3 83,7
L Fastighetsverksamhet 264,8 254,9 267,1 224,5 176,3 192,5 184,1
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 385,6 446,4 480,1 480,4 383,4 403,6 394,8
Hushåller 1 315,6 1 292,4 1 392,0 1 397,8 1 566,8 1 790,1 1 742,7
TOTALT 3 921,0 4 008,7 3 975,2 3 954,8 4 115,6 4 548,7 4 436,4

Källa: Miljöskatter 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 5.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. 2017, Tabellbilaga 2. Energiskatter efter näringsgren 2011-2017, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2017/yev_2017_2019-09-05_tau_002_sv.html