Tabellbilaga 5. Resursskatter efter näringsgren 2011-2017, miljoner euro

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A Jordbruk, skogsbruk och fiske . . . . . . .
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt . . . . . . .
A 02 Skogsbruk . . . . . . .
B Utvinning av mineral . . . . . . .
C Tillverkning . . . . . . .
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. . . . . . . .
C 16, 17 Skogsindustri . . . . . . .
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier . . . . . . .
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror . . . . . . .
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri . . . . . . .
D Energiförsörjning . . . . . . .
E Vatten- och avfallshantering . . . . . . .
F Byggverksamhet . . . . . . .
G Handel . . . . . . .
H Transport och magasinering . . . . . . .
H 49 Landtransport . . . . . . .
H 50 Sjötransport . . . . . . .
H 51 Lufttransport . . . . . . .
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet . . . . . . .
L Fastighetsverksamhet . . . . . . .
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning . . . . . . .
Hushåller 24,0 24,0 23,0 23,0 23,0 23,0 22,0
TOTALT 24,0 24,0 23,0 23,0 23,0 23,0 22,0

Källa: Miljöskatter 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 5.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. 2017, Tabellbilaga 5. Resursskatter efter näringsgren 2011-2017, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2017/yev_2017_2019-09-05_tau_005_sv.html